GÖR ile biten kelimeler

GÖR ile biten veya sonunda GÖR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

gör sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. gör TDK anlamını görüntüle

GÖR ile biten kelimeler harf dağılımı

15 harfli

gözcül tozangör

13 harfli

üstün küçügör

12 harfli

tünürcük gör

11 harfli

hayrını gör

10 harfli

torlak gör, ağ zar gör

9 harfli

yudak gör, yatın gör, kulak gör, ışnar gör, göğüs gör, çevre gör, cansalgör, akman gör

8 harfli

yüzüngör, yutkugör, üdük gör, küçü gör, könü gör, kiye gör, iç üngör, gödengör, gelingör, Akgüngör, ağız gör

7 harfli

göz gör, göregör, dirigör, çok gör, çeç gör, aça gör

6 harfli

taşgör, Tangör, sütgör, Hoşgör, Güngör, gözgör, bongör

5 harfli

Öngör, Ergör

3 harfli

gör

(g,r,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

acısını görmek

bir yakınının ölümünü görmek.

aça gör

Açmağa bak.

açık dikdörtgen İng. open rectangle

Düzlemde açık kutu.

açık gazölçer Osm. havaî manometre

(fizik)

açık gönderim İng. open mapping

X, Y ilingesel uzayları verildiğinde, X içindeki her bir açık kümenin f altındaki görünt

açık görüş

a. Cezaevlerinde yatanlarla yakınlarının belirli günlerde, aralarında herhangi bir fiziksel engel olmaksızın yaptıklar

açınık görevi Fr. Effet vocalique

Açınıkların ve bazen seslilerin abanıklar için bir dayanak meydana getirmeleri. Kar ke

Adagören

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Kelime Motoru