A türü bölge

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.


A türü bölge ile benzer kelimeler

B türü bölge

İng. type B region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrenedeğer içeren birleşik bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.

C türü bölge

İng. type C region

(İstatistiksel sınamalar) İki evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.

D türü bölge

İng. type D region

(İstatistiksel sınamalar) Birkaç evrendeğer içeren yalın önsavları sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.

A türü dizi

İng. type A series

bk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)

ad türü

İng. name category

1. Tek çeşitli birinci basamak adlarının öbeğinden oluşan dizimsel tür. 2. Çok çeşitli birinci basamak dilinde belli bir evrenin öğelerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür. 3. Genel olarak herhangi bir değişken çeşidinin değ...

araştırma türü

İng. type of research

Bir araştırma tasarımında amaç, değişken ve varsayıma göre seçilen, alan uygulamasının izleyeceği yolu saptayan seçeneklerden her biri.

B türü dizi

İng. type B series

bk. Gram-Charlier dizisi (B türü).

bağdaştırıcı türü

İng. adapter type

"A türü bölge" karakter analizi

  • A türü bölge, 12 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, e harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 't', 'ü', 'r', 'ü', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'g', 'e', şeklindedir.
  • A türü bölge kelimesinin tersten yazılışı ' eglöb ürüt A' diziliminde gösterilir.

(a,b,e,g,l,r,t,ö,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Boole altörgüsü
İng. Boolean sublattice

bk. Boole altcebiri.

balgam söktüren
Fr. Ptysmagogue

A türü bölge - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
t1
ü3
r1
ü3
b3
ö7
l1
g5
e1
Toplam puan değeri26