açık görüş

açık görüş

a. Cezaevlerinde yatanlarla yakınlarının belirli günlerde, aralarında herhangi bir fiziksel engel olmaksızın yaptıkları görüşme biçimi.


açık görüş ile benzer kelimeler

açık açık

zf. 1. Saklamaksızın: Açık açık anlattı. 2. Bütün ayrıntılarıyla. 3. İçtenlikle.

ağzı açık (veya bir karış açık) kalmak

çok şaşırmak, şaşakalmak: “Başımı kaldırıp yukarı bakınca şaşkınlıktan ağzım açık kalıyor.” -A. Ümit.

alçak görüş noktası

İng. low camera view-point

Sinema/TV. Bir alıcının, orta boyda bir insanın omuz düzeyinden aşağıda bulunduğu durum. Yüksek görüş noktasının karşıtı.

alıcı görüş noktası

İng. camera view-point, camera's height

Sinema/TV. Alıcının, orta boylu bir insanın omzunun düzeyine göre bu yükseltide ya da bunun altında, üstünde bulunmasından doğan durumlar.

alttan görüş

İng. tilt shot, frog's eye view, worm's eye view, low shot, ground-angle shot, low-angle shot

Sinema/TV. Alıcının, yatay ekseni üzerinde, merceği yukarıya dönük olarak yerleştirilmesi, böylece aşağıdan yukarıya doğru eğik bir görüşün ortaya çıkması d...

barış görüş olmak

hlk. her türlü dargınlığı unutarak barışmak.


Barışıp yeniden dost olmak: Biribirinin izine kurşun atarlarken hinci barış görüş oldular.

biliş görüş

Bildik, tanıdık.

bir görüş bir kör biliş

“bir kez görmekle bir şey iyice anlaşılmaz, öğrenilmez” anlamında kullanılan bir söz.


"açık görüş" karakter analizi

  • açık görüş, 10 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, ş harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'ş', şeklindedir.
  • açık görüş kelimesinin tersten yazılışı ' şürög kıça' diziliminde gösterilir.

(a,g,k,r,ç,ö,ü,ı,ş) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

dışa hörgüçlük
Fr. Excurvation

açık görüş - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
ç4
ı2
k1
g5
ö7
r1
ü3
ş4
Toplam puan değeri28