acısını görmek

acısını görmek

bir yakınının ölümünü görmek.


acısını görmek ile benzer kelimeler

derüp döşürülü görmek, (dirüp döşürülü görmek, dirüp devşürülü görmek)

Derlenip toparlanmak, hazırlanmak

dañ görmek, (tañ görmek)

Garip, acip görmek

kaydın görmek, (kaydını görmek)

1. Çaresine bakmak, vazifeyi, hizmeti yerine getirmek. 2. İdam etmek

kendözün görmek, (kendin görmek)

Kendini beğenmek, hodbinlik etmek, gururlanmak, kibirlenmek

acısını almak

1) acılığını gidermek; 2) sızıyı dindirmek.

acısını bağrına (veya içine) basmak (veya gömmek)

bir üzüntüye, sıkıntıya yakınmadan katlanmak.

acısını çekmek

yapılan yanlış bir işin doğurduğu sıkıntı ve üzüntü içinde bulunmak.

acısını çıkarmak

1) acılığını yok etmek: Soğanın . 2) mec. uğradığı maddi veya manevi zararı karşılayacak bir iş yapmak: “Bunca gecikmişliğe rağmen o günlerin acısını çıkarabilmesine imkân tanımalıydı.” -E. Şafak. 3) mec. öç almak: “Ustanın kendisini küçük burjuv...


"acısını görmek" karakter analizi

  • acısını görmek, 14 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'c', 'ı', 's', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
  • acısını görmek kelimesinin tersten yazılışı ' kemrög ınısıca' diziliminde gösterilir.

acısını görmek - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
c4
ı2
s2
ı2
n1
ı2
g5
ö7
r1
m2
e1
k1
Toplam puan değeri31