açık dikdörtgen

açık dikdörtgen İng. open rectangle

Düzlemde açık kutu.


açık dikdörtgen ile benzer kelimeler

altın dikdörtgen

İng. golden rectangle

Bir dördülle, R ye benzer bir dikdörtgene ayrılabilen R dikdörtgeni.

dikdörtgen

a. (di'kdörtgen) mat. 1. Açıları dik olan paralel kenar, mustatil. 2. sf. Bu biçimde olan: “Saz takımında cızgara denilen ensiz, bir kemanla santur da yer alır.” -S. Birsel.


İng. rectangle

Tüm iç açılan b...

dikdörtgen çizge

İng. histogram, block diagram

Değişken değerlerinin yer aldığı eksen üzerinde bölüm sıklıklarıyla orantılı bitişik dikdörtgenlerden oluşan çizge.

kapalı dikdörtgen

İng. closed rectangle

(...)içinde kapalı kutu.

Latin dikdörtgen tasarımı

İng. Latin rectangle design

(Deneysel tasarım) Latin dördül tasarımında bir ya da birden çok dizeç ya da dikeç eklenmesi ya da çıkartılması ile elde edilen tasarım.

açık açık

zf. 1. Saklamaksızın: Açık açık anlattı. 2. Bütün ayrıntılarıyla. 3. İçtenlikle.

ağzı açık (veya bir karış açık) kalmak

çok şaşırmak, şaşakalmak: “Başımı kaldırıp yukarı bakınca şaşkınlıktan ağzım açık kalıyor.” -A. Ümit.

aç açık kalmak

yoksulluk içinde, evsiz barksız kalmak.


"açık dikdörtgen" karakter analizi

  • açık dikdörtgen, 15 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'd', 'i', 'k', 'd', 'ö', 'r', 't', 'g', 'e', 'n', şeklindedir.
  • açık dikdörtgen kelimesinin tersten yazılışı ' negtrödkid kıça' diziliminde gösterilir.

açık dikdörtgen - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
ç4
ı2
k1
d3
i1
k1
d3
ö7
r1
t1
g5
e1
n1
Toplam puan değeri32