açık gazölçer

açık gazölçer Osm. havaî manometre

(fizik)


açık gazölçer ile benzer kelimeler

gazölçer

a. (ga'zölçer) fiz. Belirli basınç altında gelen gazın hacmini ölçmeye yarayan araç, gazometre.


Fr. gazomètre

(kimya)


İng. gasometer

fizik: Gazların oylumunu, yoğunluğu...

iyonlaştırıcı gazölçer

İng. ionized-gas anemometer

İyonlaştırıcı ışınım kaynağı içeren bir gazın hızını ölçmeye yarayan ölçüm aygıtı.

açık açık

zf. 1. Saklamaksızın: Açık açık anlattı. 2. Bütün ayrıntılarıyla. 3. İçtenlikle.

ağzı açık (veya bir karış açık) kalmak

çok şaşırmak, şaşakalmak: “Başımı kaldırıp yukarı bakınca şaşkınlıktan ağzım açık kalıyor.” -A. Ümit.

aç açık kalmak

yoksulluk içinde, evsiz barksız kalmak.

açık

, -ğı

a. 1. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu: Bütçe açığı. Ülkenin doktor açığı. 2. Belli bir yerin biraz uzağı: Tren yolu nehrin açığından geçer. 3. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri: “Limanda bilinen gemiler, oysa lardadır.” -B. Necatigil. 4...

açık açınık

bk. Açmık.

açık ad

bk. açık terim.


"açık gazölçer" karakter analizi

  • açık gazölçer, 13 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'a', 'z', 'ö', 'l', 'ç', 'e', 'r', şeklindedir.
  • açık gazölçer kelimesinin tersten yazılışı ' reçlözag kıça' diziliminde gösterilir.

(a,e,g,k,l,r,z,ç,ö,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

göz kası ölçer
Fr. Ophtalmotrope, myomètre

açık gazölçer - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
ç4
ı2
k1
g5
a1
z4
ö7
l1
ç4
e1
r1
Toplam puan değeri32