açık gönderim

açık gönderim İng. open mapping

X, Y ilingesel uzayları verildiğinde, X içindeki her bir açık kümenin f altındaki görüntüsü Y içinde bir açık küme olan (…)gönderimi.


açık gönderim İng. open map, open function

İki topolojik uzay arasında, her açık alt kümenin görüntüsü yine açık alt küme olan dönüşüm, açık fonksiyon.


açık gönderim ile benzer kelimeler

açık açık

zf. 1. Saklamaksızın: Açık açık anlattı. 2. Bütün ayrıntılarıyla. 3. İçtenlikle.

ağzı açık (veya bir karış açık) kalmak

çok şaşırmak, şaşakalmak: “Başımı kaldırıp yukarı bakınca şaşkınlıktan ağzım açık kalıyor.” -A. Ümit.

açıkorur gönderim

İng. conformal mapping, isogonal transformation

Açıları değiştirmeyen dönüşüm : Öteleme, dönme, bakışım, benzerlik, evirtim dönüşümleri ya da bunların kimilerinin bileşkesi.

alttoplamsal gönderim

İng. subadditive mapping

bk. alttoplamsal işlev.

artı gönderim

İng. positive map

A bir tümlevleme alanı ya da bir Riesz uzayı, E bir Riesz uzayı olduğunda her (…)gönderimi.

bayat gönderim belgesi

İng. stale bill of lading

Akreditifte gösterilen süre içinde veya bir süre belirtilmemişse yükleme tarihinden itibaren yirmi bir gün içinde bankaya ibraz edilmeyen ve rezerv konusu olan gönderim belgesi.

bire bir gönderim

İng. one to one mapping

(…)

bire bir örten gönderim

İng. bijection

(…)


"açık gönderim" karakter analizi

  • açık gönderim, 13 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, m harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
  • açık gönderim kelimesinin tersten yazılışı ' mirednög kıça' diziliminde gösterilir.

açık gönderim - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
ç4
ı2
k1
g5
ö7
n1
d3
e1
r1
i1
m2
Toplam puan değeri29