A-mod görüntü

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. Özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.


A-mod görüntü ile benzer kelimeler

sağmaç görüntü yazım-sağmaç-gölet görüntü yazım

Fr. Urétérographie-Urétéro-pyélographie

ara görüntü

İng. insert (shot)

Sinema 1. Asıl filmle birlikte çevrilmeyip sonradan hazırlanan ve iki çekim arasına yerleştirilen ayrıntı çekimlerinden oluşmuş görüntü. (Bunlar genellikle vücut örgenlerini, çeşitli ufak eşyayı, nesneleri ya da özellikle bir yazıy...

ardıl görüntü

a. ruh b. Ardışık görüntü.

ardışık görüntü

a. ruh b. Bir duyunun kaybolmasından sonra da devam eden görüntü, ardıl görüntü.

aşamalı görüntü

İng. multi strobe

bağlayıcı görüntü

İng. frame coupling

Sinema İki çekim arasındaki bağı sağlayan görüntü.

bulanık görüntü

İng. unsharp picture, blurred picture

Sinema/TV. Herhangi bir nedenden dolayı görüntülük üzerinde bulanık olarak izlenen görüntü.

çoklu görüntü

İng. multi-screen

"A-mod görüntü" karakter analizi

  • A-mod görüntü, 13 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, ü harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', '-', 'm', 'o', 'd', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 't', 'ü', şeklindedir.
  • A-mod görüntü kelimesinin tersten yazılışı ' ütnürög dom-A' diziliminde gösterilir.

A-mod görüntü - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
m2
o2
d3
g5
ö7
r1
ü3
n1
t1
ü3
Toplam puan değeri29