açınık görevi

açınık görevi Fr. Effet vocalique

Açınıkların ve bazen seslilerin abanıklar için bir dayanak meydana getirmeleri. Kar kelimesinde a, hem k hem de r için, Kart kelimesindeki r ise t için açınık görevindedirler (bk. ündeş).


açınık görevi ile benzer kelimeler

ayırım görevi

İng. distinctive function

Markanın bir eşyayı başka eşyadan ayırma işlevi.

görevi kötüye kullanma

Osm. vazifeyi sui-istimal

Bir devlet görevlisinin, bir kişi ya da öbür görevli hakkında yasa dışı işlem yapması.

görevi savsama

İng. laches

Bir görevin gereği gibi izleniminden kaçınma.

güvenirlik görevi

İng. guarantee function

Markanın halk üzerinde güven duygusunu uyandırma görevi.

kamu görevi

İng. public service, civil service

Bir kamu yönetim ya da kurumunun toplum yararına yaptığı bütün çalışmalar ve işler.


bk. Kamusal kent işgörüleri.


İng. public services

Halkın y...

koruma görevi

İng. protection function

Markanın, tüketicilerin aldanmasını önleme görevi.

köken gösterme görevi

Osm. menşe gösterme fonksiyonu

Markaların, malın hangi yerde üretildiğini ya da yapıldığını gösterme görevi.

kütüğe yazımın bildirici görevi

İng. declarative function of registration

Hakkın geçerli biçimde doğmuş olduğunu belirtme.


"açınık görevi" karakter analizi

  • açınık görevi, 13 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'ç', 'ı', 'n', 'ı', 'k', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', 'v', 'i', şeklindedir.
  • açınık görevi kelimesinin tersten yazılışı ' iverög kınıça' diziliminde gösterilir.

açınık görevi - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
ç4
ı2
n1
ı2
k1
g5
ö7
r1
e1
v7
i1
Toplam puan değeri33