GÖR ile başlayan kelimeler

GÖR ile başlayan veya başında GÖR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

GÖR ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

görünülü öykü ölçeri, görünü birimli çizim, görüntü netleştirici

19 harfli

görüşmeci yönergesi, görüşmeci yanlılığı, görünürdeki yörünge, görüntüleme noktası, görüntü düzenlemesi

18 harfli

görmüş geçirmişlik, görüş alanı boyutu, görünüşü kurtarmak, görünürlük çarpanı, görünür tayf alanı, görüntülü toplantı, görüntüleme aygıtı, görüntü ikonoskopu, görünmez el ilkesi

17 harfli

görüntüleyebilmek, görüşmeci eğitimi, görüşme çizinliği, görünüşteki işlem, görünüşte devinim, görünüş geçerliği, görünürdeki devim, görünümdeki yatım, görüntü yönetmeni, görüntü simgeleri, görüntü iş eşlemi, görüntü istasyonu, görüntü gecikmesi, görüntü denetliği, görüntü çağrışımı, görünmez kalemler, görünmez işlemler, görünmez engeller, görünmez dışsatım

16 harfli

görüşme kılavuzu, görüş doğrultusu, görünüşe aldanma, görünürdeki odak, görünürde kelime, görünür işlemler, görüntüsel dekor, görüntüleyebilme, görüntü sürücüsü, görüntü pozitifi, görüntü negatifi, görüntü dondurma, görünmez ticaret

15 harfli

görüştürebilmek, görüşme yöntemi, görüş bildirmek, görünürdeki yer, görünür ticaret, görünür bilânço, görünüm yöntemi, görünülü yordam, görüntüsel büyü, görüntülük boyu, görüntü saptama, görüntü öğeleri, görüntü kurgusu, görüntü düzlemi, görüntü belleği

14 harfli

görüşülebilmek, görüştürebilme, görüşmeci yanı, görüşme yapmak, görüş ayrılığı, görüp gözetmek, görünürde özne, görünür ışınım, görünür biriki, görünülü çizim, görüntülük eni, görüntü yitimi, görüntü şeridi, görüntü sırası, görüntü öncesi, görüntü kümesi, görüntü kuşağı, görüntü karesi, görüntü etmeni, görüntü eşlemi, görüntü ekranı, ...

13 harfli

görüntüleyici, görüye gitmek, görüşüm filmi, görüşülebilme, görüştürülmek, görüşme ortam, görüş noktası, görüş doğrusu, görüş çizgisi, görüş birliği, görünüş almak, görünür tinli, görünüm kartı, görünüm açısı, görünülü soru, görüntületmek, görüntülenmek, görüntü kartı, görüntü işlem, görüntü alıcı, görüntü alanı, ...

12 harfli

görüştürülme, görüşmecilik, görüşebilmek, görüş sahibi, görüş ölçeği, görüş ortamı, görüş kılmak, görüpsüleyen, görünüvermek, görünürlerde, görünür özne, görünür izge, görünür ışın, görünür ışık, görüntüölçüm, görüntületme, görüntülenme, görüntülemek, görüntüalıcı, Görünmezkale

11 harfli

görüştürmek, görüşsüzlük, görüşebilme, görüş yapma, görüş alanı, görüş açısı, görüp-görme, görünüverme, görünür güç, görünür çap, görüntüyapı, görüntüleme, görüntüalır, görüntü eni, görünmezlik, görünmez el, görünmez ek

10 harfli

görüştürme, görüvermek, görüturmak, görüşülmek, görüşmelik, görüşlülük, görünürlük, görünümcül, görünülmek, görünüleme, görüntüsüz, görüntüsel, görüntülük

9 harfli

görmüşlük, Görentepe, görüyhmek, görüverme, görüşülme, görüşülen, görüşmeci, görüpsülü, görünüşte, görünürde, görünümlü

8 harfli

görüncez, Görentaş, Görbeyaz, görzevel, görütçül, görüşsüz, görüşmek

7 harfli

görüşün, görüşüm, görüşük, görüşme, görüşlü, görüpsü, görünüş, görünür, görünüm, görüntü

6 harfli

görbez, görüşü, görünü

5 harfli

görün, görze, görüt, görüş, görüp

(g,r,ö) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

A-mod görüntü İng. A-amplitude mod

Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden

acısını görmek

bir yakınının ölümünü görmek.

aça gör

Açmağa bak.

açık dikdörtgen İng. open rectangle

Düzlemde açık kutu.

açık gazölçer Osm. havaî manometre

(fizik)

açık gönderim İng. open mapping

X, Y ilingesel uzayları verildiğinde, X içindeki her bir açık kümenin f altındaki görünt

açık görüş

a. Cezaevlerinde yatanlarla yakınlarının belirli günlerde, aralarında herhangi bir fiziksel engel olmaksızın yaptıklar

açınık görevi Fr. Effet vocalique

Açınıkların ve bazen seslilerin abanıklar için bir dayanak meydana getirmeleri. Kar ke

Adagören

Malatya ili, Battalgazi ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Kelime Motoru