bacak

bacak, -ğı

a. 1. anat. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: “Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince bacakları üstünde doğruldu.” -P. Safa. 2. anat. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. 3. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan dayak, destek veya bunlardan her biri, ayak: “İpleri sedirlerin bacaklarına doladılar.” -L. Tekin. 4. Oyun kâğıtlarında oğlan, vale.


bacak Fr. Jambe
bacak

1. Hisse, pay: Bu malda benim de bacağım var. 2. Küçük baş hayvanlar hakkında sayı bildiren söz.


bacak

1. Tırpanla ekin biçerken yapılan ekin demeti. 2. Ekinin kök kısmındaki filizler.


bacak

Kısa boylu, ufak yapılı, cüce, bodur, tıknaz.


bacak

Hayvanlarda sayı birimi, baş anlamına kullanılır: Yimi bacak goyunum vâ.


bacak İng. leg

Kalça kemeri ile ayak arasında kalan kısım.


bacak İng. leg

Vücudun , yer değiştirme olanağını sağlayan, kasıktan tabana kadar olan bölümü.


bacak Osm. sak

(baldır) (biyoloji)


bacak

hlk. Sığır gövde etinde cidagonun ön tarafında kol üzerinden döş hizasına kadar uzanan kaslardan elde edilen pastırmalık et parçası veya bu parçadan yapılan pastırma.


bacak ile benzer kelimeler

bacak bacak üstüne atmak

bir bacağını ötekinin üstüne koyarak oturmak: “Ece sinirli sinirli gerinerek bacak bacak üstüne attı.” -E. Şafak.

ala bacak

1. Bacakları benekli, beyaz renkli hayvan. 2. Dört ayağının bilekten yukarı kısmı beyaz at.

alt bacak (baldır)

İng. calf of the leg

Bacağın , diz ekleminden ayak bileğine kadar olan alt bölümü.

arka bacak kemeri

İng. cingulum membri pelvini

anat. Arka bacağın os coxae aracılığıya gövdeye bağlanması, singulum membri pelvini.

arka bacak topallığı

İng. hindlimb lameness

Arka bacaktaki kas, eklem, kemik ve sinirlerdeki bozukluklara bağlı olarak şekillenen ve anormal kalça yüksekliği ile dikkati çeken topallık.

bacak alıştırmaları

İng. leg exercises

Bacak kas ve eklemlerini çalıştıran ve geliştiren alıştırmalar.

bacak bodurluğu

Fr. Brachyskélie

bacak çekiştiren

Küçük çocuk.


1. Gizlice düşmanlık yapan. 2. İşe engel olan kimse.


"bacak" karakter analizi

  • bacak, 5 karakter ile yazılır.
  • b harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', şeklindedir.
  • bacak kelimesinin tersten yazılışı ' kacab' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Kösebucağı

Ordu ili, Fatsa ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Yukarıcihanbey

Erzurum ili, Karayazı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

üç bakacaklı
Fr. Triglochine, ine
sübyancılık
, -ğı

a. Sübyancı olma durumu, pedofili.

soluk burgucan
Fr. Spirocli eta pallida

bacak - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
b3
a1
c4
a1
k1
Toplam puan değeri10