bacak bacak üstüne atmak

bacak bacak üstüne atmak

bir bacağını ötekinin üstüne koyarak oturmak: “Ece sinirli sinirli gerinerek bacak bacak üstüne attı.” -E. Şafak.


bacak bacak üstüne atmak ile benzer kelimeler

(bir şeyin, bir kimsenin) üstüne üstüne gitmek

çekinmeden sonucu tehlikeli olabilecek bir şeyle uğraşmak, yılmamak.

dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz

“aynı evde oturan iki aile arasında er geç birtakım anlaşmazlıklar çıkar” anlamında kullanılan bir söz.

kambur üstüne kambur (veya kambur kambur üstüne)

sıkıntı ve tersliklerin üst üste geldiğini anlatan bir söz.

ayak ayak üstüne atmak

otururken bir bacağını ötekinin üstüne almak: “Arkasını dönerek sandalyesini muavinin tarafına çevirdi ve ayak ayak üstüne attı.” -P. Safa.


Kendine güvenir biçimde oturmak.

(birinin) üstüne atmak

bir suçu birine yüklemek.

düğüm üstüne düğüm vurmak (atmak)

parasını pintilik ederek saklamak.

bacak gibi atmak

Yüksekten konuşmak, palavra savurmak.


Öğünmek, abartmak, yüksekten atmak.

tañ atmak, (dañ atmak)

Şafak sökmek.


"bacak bacak üstüne atmak" karakter analizi

  • bacak bacak üstüne atmak, 24 karakter ile yazılır.
  • b harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'ü', 's', 't', 'ü', 'n', 'e', ' ', 'a', 't', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
  • bacak bacak üstüne atmak kelimesinin tersten yazılışı ' kamta enütsü kacab kacab' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,e,k,m,n,s,t,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

üstünebarmacık

Bir çeşit yün dokuma örneği.