İçinde BAC geçen kelimeler

İçinde BAC geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BAC geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Ornithonyssus bacoti, yangın bacayı sarmak, süt-bacağı hastalığı, Kullback eşitsizliği, koca bacak hastalığı, Fistularia tabacaria, fırçabacaklı güveler

19 harfli

Abacus cisimcikleri, torbacıksı haşlamca, savurma (kol bacak), kol-bacak varsaması, karından bacaklılar, kalın bacaklıgiller

18 harfli

uzunbacaklımakiler, uzun bacaklıgiller, tırnakçıl bacaklar, siyah bacaklı kene, ön bacak topallığı, Lobacevski yöntemi, karındanbacaklılar, kalınbacaklıgiller, kafadan bacaklılar, gidip bâcâımışımış, Enterobacteriaceae

17 harfli

uzunbacaklıgiller, top arabacı ocağı, kırbacık gölerimi, kalın-bacaklı kuş, kalın bacaklı kuş, kafadanbacaklılar, eğri bacaklı kuzu

16 harfli

yürüme bacakları, Propionibacterum, kabacın yağlanım, eklem bacaklılar

15 harfli

yüzme bacakları, yönelteç bacası, yanardağ bacası, yakrıcıl kabaca, uzun bacaklılar, tulumbacı ocağı, top arabacıbaşı, püskürme bacası, ön bacak kemeri, kubacuk oturmak, koca bacaklılık, kısabacak kiraz, kırmızı bacaklı, kırbacık aracıl, hobbaca eylemek, hareketli bacak, eklembacaklılar

14 harfli

kıçtan bacaklı, taşıyıcı bacak, sanak-torbacıl, Microbacterium, lucto bacillus, kök bacaklılar, kırbacık iççil, kapı baca açık, götten bacaklı, Flavobacterium, fıçıbacaklılık, feed-back etki

13 harfli

üdük torbacıl, torbacil debe, torbacıl debe, Taxus baccata, Mycobacterium, Lactobacillus, kökbacaklılar, koçbacaklılık, kılıç bacaklı, kesme kırbacı, Halobacterium, güdük bacaklı, Gluconobacter, Fusobacterium, eş bacaklılar, Esbach deneyi, efendibabacık, dörtlek bacak

12 harfli

Enterobacter, abacı kebeci, tulumbacılık, tırpan bacak, sobacısavası, o bacaklılık, kuyruk bacak, koca albacak, kırbacık içi, Karabacaklar, Halobacteria, götten bacak, eşbacaklılar, durma bacağı, duman bacası

11 harfli

yaysı bacak, yangın baca, yalın bacak, takma bacak, tahta bacak, sarhoşbacak, saklambacık, peri bacası, parça bacak, marabacılık, Küçükkabaca, köprükbacak, koyunbacağı, kiriş bacak, kılıç bacak, Karabacaklı, ışık bacası, guli bacağı, Eubacterium

10 harfli

yabacıl el, tepebacası, sambacılık, peribacası, mastıbacak, kızılbacak, kabacinsal, Kabacıoğlu, Kabacaağaç, it bacaklı, background, hap bacası, Halobacter, gabaca gün, Eubacteria, eğri bacak, dört bacak, doran baca, danabacağı

9 harfli

sobacılık, yabanbacı, yabacılık, yababacak, x bacaklı, tulumbacı, larpbacak, kurubacak, kasabacık, karabacak, kabacırık, Kabaceviz, Kabacagöz, flashback, gelinbaci, gelinbacı, gazbacası, garsambac, gabacalah, Denizbacı

8 harfli

playback, abacılık, Abacılar, yol bacı, vâ bacun, torbacıl, torbacık, tekbacak, swayback, marabaci, kurbacık, kör baca, kırbacık, Kabacalı, gurbacık, göz bâcı, feedback, Fabaceae

7 harfli

zorbaca, tapbaca, sambacı, sabâcik, Kubacık, kobacık, kabacın, Kabacık, kabacak

6 harfli

sobacı, abacur, abacık, abacıh, abacan, zabaca, Yabacı, sabaca, obacak, Kabacı, kabaca, gabaca, dobaca, dibace

5 harfli

abacı, Abaca, obacı, dobac

(a,b,c) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

abajurcu

a. Abajur yapan veya satan kimse.

abajurculuk , -ğu

a. Abajurcunun yaptığı iş.

abapbacık

Bembeyaz.

abappacık

Bembeyaz.

abartıcı

sf. Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

abartıcılık , -ğı

a. Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık.

abartısızca

zf. (abartısı'zca) Abartısız bir biçimde.

abartmacı

sf. Abartıcı.

abartmacılık , -ğı

a. Abartıcılık.

Kelime Motoru