ala bacak

ala bacak

1. Bacakları benekli, beyaz renkli hayvan. 2. Dört ayağının bilekten yukarı kısmı beyaz at.


ala bacak ile benzer kelimeler

bacak bacak üstüne atmak

bir bacağını ötekinin üstüne koyarak oturmak: “Ece sinirli sinirli gerinerek bacak bacak üstüne attı.” -E. Şafak.

ala ala bakmak

1. Aptal, alık alık, bön bön bakmak. 2. Çaresizlik içinde yalvararak bakmak.

ala ala hey

ünl. Toplu olarak yapılan işlerde bağrışarak söylenen bir söz: “Hâlâ eski bir görkemi yaşamak isteyen, bey soylular.” -S. İleri.


Yuha anlamında ünlem

alt bacak (baldır)

İng. calf of the leg

Bacağın , diz ekleminden ayak bileğine kadar olan alt bölümü.

arka bacak kemeri

İng. cingulum membri pelvini

anat. Arka bacağın os coxae aracılığıya gövdeye bağlanması, singulum membri pelvini.

arka bacak topallığı

İng. hindlimb lameness

Arka bacaktaki kas, eklem, kemik ve sinirlerdeki bozukluklara bağlı olarak şekillenen ve anormal kalça yüksekliği ile dikkati çeken topallık.

bacak

, -ğı

a. 1. anat. Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü: “Yorgun vücudunu zahmetle taşıyan ince ları üstünde doğruldu.” -P. Safa. 2. anat. Hayvanlarda yürümeye veya atlamaya yarayan organ. 3. Bazı şeylerin yerden yüksekçe durmasını sağlayan daya...

bacak alıştırmaları

İng. leg exercises

Bacak kas ve eklemlerini çalıştıran ve geliştiren alıştırmalar.


"ala bacak" karakter analizi

  • ala bacak, 9 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, k harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'l', 'a', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', şeklindedir.
  • ala bacak kelimesinin tersten yazılışı ' kacab ala' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,k,l) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

üç bakacaklı
Fr. Triglochine, ine
sübyancılık
, -ğı

a. Sübyancı olma durumu, pedofili.

soluk burgucan
Fr. Spirocli eta pallida
sobacılık
, -ğı

a. Sobacının işi veya mesleği.

külhanbeyce

sf. (külha'nbeyce) Külhanbeyine benzer biçimde, külhanbeyi gibi: “O sırada, içeriye aykırı şık, serbest tavırlı, , ş

ala bacak - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
l1
a1
b3
a1
c4
a1
k1
Toplam puan değeri13