İçinde BACA geçen kelimeler

İçinde BACA geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde BACA geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

yangın bacayı sarmak, süt-bacağı hastalığı, koca bacak hastalığı, Fistularia tabacaria, fırçabacaklı güveler

19 harfli

savurma (kol bacak), kol-bacak varsaması, karından bacaklılar, kalın bacaklıgiller, bacası tütmez olmak, bacaklarını uzatmak, bacak alıştırmaları

18 harfli

uzunbacaklımakiler, uzun bacaklıgiller, tırnakçıl bacaklar, siyah bacaklı kene, ön bacak topallığı, karındanbacaklılar, kalınbacaklıgiller, kafadan bacaklılar, gidip bâcâımışımış, bacaklarla tutunma

17 harfli

uzunbacaklıgiller, kalın-bacaklı kuş, kalın bacaklı kuş, kafadanbacaklılar, eğri bacaklı kuzu, bacarozluk vermek, bacaktan yapışmak, bacak çekiştirmek, bacağına geçirmek

16 harfli

yürüme bacakları, eklem bacaklılar, bacaktan yapışık, bacakları kopmak, bacak uyuzböceği, bacak gibi atmak, bacak çekiştiren

15 harfli

yüzme bacakları, yönelteç bacası, yanardağ bacası, yakrıcıl kabaca, uzun bacaklılar, püskürme bacası, ön bacak kemeri, koca bacaklılık, kısabacak kiraz, kırmızı bacaklı, hobbaca eylemek, hareketli bacak, eklembacaklılar, dallıbacaklılar, bacaktan asılma, bacakları germe, bacaklar çapraz, bacak gösterisi, bacak bodurluğu, bacağını çekmek, bacağa yapışmak

14 harfli

kıçtan bacaklı, taşıyıcı bacak, kök bacaklılar, kapı baca açık, götten bacaklı, fıçıbacaklılık, çok bacaklılar, bacak kaldırma, bacak çiftleme, baca tomurcuğu

13 harfli

kökbacaklılar, koçbacaklılık, kılıç bacaklı, güdük bacaklı, eş bacaklılar, dörtlek bacak, çokbacaklılar, bir bacak öne, berhay bacası, bacası tütmek, bacaklı çorba, bacaklar uzak, bacak sürümek, bacak çevirme

12 harfli

tırpan bacak, o bacaklılık, kuyruk bacak, koca albacak, Karabacaklar, götten bacak, eşbacaklılar, durma bacağı, duman bacası, çildir bacak, çavdar bacak, buz bacaları, baykuşbacağı, baldır bacak, bacaklı yazı, bacak parası

11 harfli

yaysı bacak, yangın baca, yalın bacak, takma bacak, tahta bacak, sarhoşbacak, peri bacası, parça bacak, Küçükkabaca, köprükbacak, koyunbacağı, kiriş bacak, kılıç bacak, Karabacaklı, ışık bacası, guli bacağı, çok bacaklı, Büyükkabaca, baldırbacak, bacandırmak, bacaksızlık, ...

10 harfli

tepebacası, peribacası, mastıbacak, kızılbacak, Kabacaağaç, it bacaklı, hap bacası, gabaca gün, eğri bacak, dört bacak, doran baca, danabacağı, çırah baca, bastibacak, bastıbacak, basdibacak, baddibacak, bacasızlık, bacanaklık, bacakkıran, bacakarası, ...

9 harfli

yababacak, x bacaklı, larpbacak, kurubacak, karabacak, Kabacagöz, gazbacası, gabacalah, çırahbaca, çağabacak, bacaluşka, Bacakoğlu, bacakbaşı, baca üstü

8 harfli

tekbacak, kör baca, Kabacalı, dalbacak, çağbacak, bacarmak, bacarmah, bacanmak, bacaksız, bacaklık, bacakdaş, bacadibi, bacabaşı

7 harfli

zorbaca, tapbaca, kabacak, bacasız, bacaroz, bacarer, bacanak, bacanah, bacalık, bacaklı, bacakçı, bacahlu, bacahli

6 harfli

abacan, zabaca, sabaca, obacak, kabaca, gabaca, dobaca, dabaca, Bacalı

5 harfli

Abaca, bacak, bacah

(a,b,c) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

abajurcu

a. Abajur yapan veya satan kimse.

abajurculuk , -ğu

a. Abajurcunun yaptığı iş.

abapbacık

Bembeyaz.

abappacık

Bembeyaz.

abartıcı

sf. Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

abartıcılık , -ğı

a. Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık.

abartısızca

zf. (abartısı'zca) Abartısız bir biçimde.

abartmacı

sf. Abartıcı.

abartmacılık , -ğı

a. Abartıcılık.

Kelime Motoru