alt bacak (baldır)

alt bacak (baldır) İng. calf of the leg

Bacağın , diz ekleminden ayak bileğine kadar olan alt bölümü.


alt bacak (baldır) ile benzer kelimeler

baldır baldır

Parıl parıl: Fannus yanıy.

baldır bacak

, -ğı

a. tkz. Kadın bacağının açık saçık görülmesi.


1. Açık saçık gezen, yarı çıplak. 2. Çıplak ayaklı.

bacak bacak üstüne atmak

bir bacağını ötekinin üstüne koyarak oturmak: “Ece sinirli sinirli gerinerek bacak bacak üstüne attı.” -E. Şafak.

afin alt uzaya paralel alt vektör uzayı

İng. vector subspace parallel to an affine subspace

(…)

baldır

a. 1. Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik: “Dizlerinde, larında sızı kalmadı.” -Ö. Seyfettin. 2. Bu bölümün yumuşak ve şişkin olan arka tarafı.


Fr. Mollet
Fr. ...

baldır ak zarı

İng. fascia cruris

anat. Ossa cruris bölgesindeki tüm kasları saran ak zar, fasya kruris.

baldır bağı

Fr. jarretière

baldır bayrak

Açık saçık gezen, yarı çıplak


1. bk. baldır bacak-1. 2. bk. baldırı cıplak.


Kendini bilmez, yoksul.


"alt bacak (baldır)" karakter analizi

  • alt bacak (baldır), 18 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, ) harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'l', 't', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', '(', 'b', 'a', 'l', 'd', 'ı', 'r', ')', şeklindedir.
  • alt bacak (baldır) kelimesinin tersten yazılışı ' )rıdlab( kacab tla' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,d,k,l,r,t,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

üdük torbacıl
Fr. Urétro-Scrotal, ale, aux
bataklık ardıcı

a. hay. b. Bataklık ve sık bitki örtülü yerlerde yaşayan küçük ve ötücü kuş (Acrocephahus palustris).


<
baltacık demiri

Değirmen taşının ortasında bulunan ve onu döndüren demir, haç şeklindeki aygıt