arka bacak kemeri

arka bacak kemeri İng. cingulum membri pelvini

anat. Arka bacağın os coxae aracılığıya gövdeye bağlanması, singulum membri pelvini.


arka bacak kemeri ile benzer kelimeler

ön bacak kemeri

İng. cingulum membri thoracici

anat. Ön bacağın scapula, clavicula ve os coracoides tarafından oluşturulan bir kemerle (evcil memelilerde bu kemiklerden yalnızca kürek kemiği tam olarak gelişmiştir) gövdeye bağlanması, singulum membri t...

bacak bacak üstüne atmak

bir bacağını ötekinin üstüne koyarak oturmak: “Ece sinirli sinirli gerinerek bacak bacak üstüne attı.” -E. Şafak.

arka bacak topallığı

İng. hindlimb lameness

Arka bacaktaki kas, eklem, kemik ve sinirlerdeki bozukluklara bağlı olarak şekillenen ve anormal kalça yüksekliği ile dikkati çeken topallık.

arka bir etmek, (arka bir eylemek)

Birbirine muzaharet etmek.

arka arka

zf. Geri geri: Arka arka gitti.

alt çene diş kemeri

İng. arcus dentalis inferior

anat. Tüm alt çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis inferiyor.

aorta kemeri

İng. arcus aortae

anat. Aortanın kalpten çıktıktan sonra yaptığı kemer, arkus aorta.

aya kemeri

bk. kalça kemeri


"arka bacak kemeri" karakter analizi

  • arka bacak kemeri, 17 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'r', 'k', 'a', ' ', 'b', 'a', 'c', 'a', 'k', ' ', 'k', 'e', 'm', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
  • arka bacak kemeri kelimesinin tersten yazılışı ' iremek kacab akra' diziliminde gösterilir.

(a,b,c,e,i,k,m,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yardımcı benlik
İng. auxilary ego

Benliği geliştirmek ya da gereksinmelerini karşılamakta yardımı sağlamak için başka bir

tokmakböcekleri
İng. rove beetles

Kimi türleri, sokması ve ağılı salgısı dolayısıyla oldukça ağır deri yangıları doğurabil

ön bacak kemeri
İng. cingulum membri thoracici

anat. Ön bacağın scapula, clavicula ve os coracoides

okuma becerisi
İng. reading skill

Sözcükleri tanımak, anlamak ya da anımsamak gibi başarılı okumanın gereği olan konulard

muharebecilik
, -ği

a. Muharebeci olma durumu.