BA ile biten kelimeler

BA ile biten veya sonunda BA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

BA ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

ostium uterinum tuba

19 harfli

soğuk katotlu lamba, sıcak katotlu lamba, ölçün ikincil lamba

18 harfli

yandan döker araba, tek kıvrımlı lamba

16 harfli

Yağmurlubüyükoba, uzun telli lamba, substansiya alba, Savurgan tulumba

15 harfli

Zizyphus jujuba, uzaktan merhaba, Uskurlu tulumba, terbiyeli çorba, Sıdıklıküçükoba, Sıdıklıbüyükoba, Serranus scriba, Savcılıbüyükoba, Pan koolookamba

14 harfli

yarpuzlu çorba, yabani hindiba, Vidalı tulumba, uzaktan akraba, Sıdıklıortaoba

13 harfli

yedek tulumba, tepeli-akbaba, tepeli akbaba, silvatik veba, pekmezliçorba, özel mudaraba

12 harfli

yalancı veba, yakın akraba, umaçlı çorba, triyor lamba, teknelikurba, saatli bomba, rahip-akbaba, rahip akbaba, oynaşlıçorba

11 harfli

yaylı araba, yalın araba, Vimba vimba, uzak akraba, şaştımçorba

10 harfli

yalınaraba, Yağmurbaba, Vicia faba, ufak lamba, tıstıramba, Thecamoeba, Palamutoba, opal lamba

9 harfli

Halilbaba, zona alba, Zeytinoba, Yüksekoba, Yukarıoba, Yeniceoba, Yaylababa, üvey baba, Tyto alba, tüylübaba, tellibaba, tel zımba, tatıramba, Seydibaba, Raja alba, Paramoeba

8 harfli

korsamba, karsamba, eldığıba, zerzamba, zarzanba, Yücebaba, Yeşiloba, Yeğenoba, Yanaloba, Yamaçoba, tülübaba, toslumbâ, tatramba, Şekeroba, Şatıroba, Sislioba, Seyitoba, Sebenoba, sarsamba, Sarıbaba, püsegaba, ...

7 harfli

abebuba, zulumba, zırzıba, Yenioba, Yazıoba, yaşamba, Yalıoba, yâ gabâ, Uzunoba, Umuroba, Türkoba, tulumba, toskaba, tosğaba, tosgaba, tosbâba, tırtıba, tıramba, Tepeoba, taskaba, Tahtoba, ...

6 harfli

ahraba, zınıba, Yanoba, ununba, tutuba, totaba, Tekoba, tataba, taraba, Tanoba, Şenoba, Sazoba, Sayoba

5 harfli

zurba, zunba, zumba, zorba, zırba, zımba, yıbba, yapba, yamba, üdeba, usaba, uraba, tuşba, tusba, turba, tumba, Tuğba, tosba, torba, tomba, tarba, ...

4 harfli

zoba, ziba, zıba, zaba, yuba, yoba, yiba, yaba, veba, urba, tuba, toba, taba, şuba, şoba, şaba, suba, soba, Sıba, Seba, saba, ...

3 harfli

aba, uba, TBA

(a,b) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

A, B basımı İng. A and B printing

Sinema A, B dizilemesiyle hazırlanmış filmin basım yöntemi. (Zincirleme, açıl

A, B, C basımı İng. A, B and C printing

Sinema A, B basımındakinden daha çapraşık optik etkiler sağlamak amacıyla,

A, B dizilemesi İng. A and B roll assembly, A and B roll method, A and B rolls

Sinema Özellikle 16 mm'lik filmlerin

A, B sarması İng. A and B winding

Sinema Tek sıra delikli filmlerde kullanılan ve duyarkatın içte ya da dışta ka

A bandı İng. anisotropic band

(Yun. anisos: eşit olmayan; trope: dönüş) Kas tellerinde görülen ve açık renk bantla

A belgesi İng. "A" certificate

Sinema İngiliz Denetleme Kurulu'nun, yanlarında velisi bulunmayan 16 yaşından

A tipi bono İng. type A bond

Garanti kaydı taşımayan finansman bonosu. krş. B tipi bono, C tipi bono, E tipi bono, F t

Kelime Motoru