AL ile başlayan kelimeler

AL ile başlayan veya başında AL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AL ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

alveoler ventilasyon, alüvyon maden yatağı, alüminyum örtülü saç, alur göz, (alır göz), aluminyum alaşımları

19 harfli

alkış tufanı kopmak, Alzheimer hastalığı, Alytes obstetricans, alveoler dental zar, alüvyonlu dağ eteği, alüminyumla sırlama, alüminohidrosilikat, aluminyum hidroksit

18 harfli

alaru alaru bakmak, Alzheimerhastalığı, alyuvar çökme hızı, alüminyum giydirme

17 harfli

alveoler makrofaj, alüvyon yelpazesi, alüminyum silikat, alüminyum pirinci, alüminyum emdirme, alüminyum alaşımı, aluminyum trietil, aluminyum pirinci, aluminyum karbidi, aluminosilikatlar

16 harfli

alıştırma sınırı, alıştırma kitabı, Alzheimer boyası, alyuvar aplazisi, alyanaklı maymun, alveoli pulmonis, alveoli dentales, alveoler hidatit, alveoler amfizem, alveolar fagosit, alveol hücreleri, alveol delikleri, alüminyum lehimi, alûvyonlu, lığlı, aluminyum sülfür, aluminyum sülfat, aluminyum nitrat, aluminyum klorür, aluminyum karbür, aluminyum florür, aluminyum bromür, ...

15 harfli

altyazılı eşlem, alveoler bezler, alüminyum tuncu, alüminyum örtme, alümina kalıntı, aluminyum oksit

14 harfli

alkış toplamak, alev hücreleri, alev gürlemesi, alyuvar yapımı, alyuvar pipeti, alyuvar artışı, alyon kesilmek, alyan anahtarı, alveoler kanal, alüvyon sekisi, alüminyum taşı, alüminyum katı

13 harfli

alıklı melefe, alyeşil kuşak, alveoler sıvı, alveoler kist, alveol kesesi, alveol evresi, alveol duvarı, alveokokkozis, alüminyumlama

12 harfli

alveoler süt, allah devesi, Alzac süreci, alveol kemik, alüvyonlaşma, alûvyonlanma, alûvyon, lığ, alup yürümek, aluminotermi

11 harfli

altın ağacı, alav algını, alver etmek, alvar eriği, alvan kağıt, alup vermek

10 harfli

altcüceler, Alpertunga, Alamaşişli, alafuranga, alveolitis, alveolaris, alutalamak, alurdaksız, alum satum, alukdurmak

9 harfli

altyazılı, Alisayvan, alınlamak, alfabetik, alfabesel, alavalmak, alasabbah, ala kabış, ala kabak, alyeverme, Alveolata, alüminyum, alüftelik, aluminyum, aluklamak

8 harfli

altçarkı, Alpermiş, Almabanu, Alisaray, alhabası, alayişli, Alacalar, alzaymır, alyanlık, alvurucu, alveolus, alveolat, alveolar, alüminat, aluminit, aluminat

7 harfli

almabaş, alıklık, alegori, alaftar, alacalı, alzemin, alyuvar, Alyipek, alyeşil, alyanak, alvurcu, alverdi, alverçi, alverci, alvenet, alüvyon, alümina, alülalü, aluşman, aluşgun, alustah, ...

6 harfli

Almila, Almıla, alınlı, alefte, alayiş, alavaç, alamat, alyans, alveus, alveol, alvele, alvala, alünit, alümin, alüfte, Alutça, aluşga, alunit, alumel, Alucra

5 harfli

alzem, alyud, alyon, Alyar, alyan, alver, alvar, alvac, alüce, aluta, alula, aluça, aluca

4 harfli

alha, alûv, alum, aluk, aluh, aluğ, aluf, aluç, aluc

(a,l) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

Kelime Motoru