AL ile biten kelimeler

AL ile biten veya sonunda AL olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

AL ile biten kelimeler harf dağılımı

18 harfli

yanıltmacalı masal

17 harfli

yudaksal-tabansal, yatırılmış anamal

16 harfli

Yukarışehitkemal, yazılımlı anamal, yarı-kararlı hal

15 harfli

kör bağırsaksal, bozuk suymuksal, zayıf üstün mal, yıllık istihsal

14 harfli

kan kararımsal, yürek yazgısal, yuvarlak vokal, yumur-obruksal, yarı mamul mal, yanak-dudaksal, yabancı anamal, vitellin kanal

13 harfli

proteroserkal, Yıldırımkemal, yarı kimyasal, yarı demersal, yanğal yunğal, yağrın-yaysal, yağrın yaysal, yabani hardal

12 harfli

radyal kanal, yuvarlak mal, Yukarıkartal, yedek anamal, yasal anamal, yarı kristal, yapılmış mal, vulvovajinal, volume pedal

11 harfli

çatal matal, belsoğuksal, zorunlu mal, yuvarcıksal, yuval yuval, yin akımsal, yeğni metal, yasmacıksal, yarıtkansal, yarı feodal, yargacıksal, yamal yamal

10 harfli

uçar kefal, makrosefal, zaruri mal, yuvacıksal, Yavuzkemal, yarı metal, yarı final, yaratkısal, yaratımsal, yaratıksal, yapıntısal, Yanıkkaval, yangacasal, yamalamsal, Yakupabdal, Yağcıabdal, vermisidal, vermifugal

9 harfli

Yukarısal, karabukal, yaygırsal, yatık mal, yasmıksal, yarmaksal, yalın hal, visamiral, vestigial

8 harfli

koloidal, ebicahal, zırzıbal, zerdeçal, Yürükçal, yutumsal, yumursal, yumrusal, yumaksal, yulunsal, Yığınçal, Yeşildal, yazınsal, yazgısal, yatlısal, yatınsal, yatarsal, yaşamsal, Yassıçal, yargısal, yapımsal, ...

7 harfli

abaskal, yuvasal, yurtsal, Yurdaal, yukasal, yoz mal, Yetişal, Yenidal, Yeneral, yatrsal, yapısal, yanıkal, yan dal, viseral, ventral

6 harfli

pantal, kumsal, kandal, hambal, Faysal, bulgal, başmal, balkal, zombal, zindal, zırdal, zarsal, zankal, zangal, zağbal, zagbal, Yurtal, Yurdal, yongal, yırtal, yılsal, ...

5 harfli

zeral, sayal, nital, heral, Güçal, Akdal, zülal, Zühal, zuval, zuhal, zuğal, zugal, zoval, zoral, zoğal, zogal, zıval, zıral, zığal, zıgal, zeval, ...

4 harfli

zaal

3 harfli

zal, yal

(a,l) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

Kelime Motoru