İçinde AL geçen kelimeler

İçinde AL geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde AL geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

adalete teslim olmak, tekdüze azalan işlev, sıcak işlenik alaşım, oralı (bile) olmamak, laktasyon ortalaması

19 harfli

topluluk ortalaması, siğmik çevre yalımı, radyal segmentasyon, Newcastle hastalığı, mitralyöz konuşması, Mısır çiklit balığı, mıknatıssal gecikim, meytellâlide kalmak, mersin balığıgiller, koninin yanal alanı, konfokal mikroskobu

18 harfli

yarı kapalı işyeri, Styrax officinalis, Schloemilch kalanı, sayısal tuş takımı, palpebra inferiyor, özbağlanımsal dizi, Leuciscus cephalus

17 harfli

tümel sıralı küme, yaklaşımsal limit, ustura gagalı kuş, sallı sartlı deli, oynaksal dilim ay, mıknatıssal erkil, lafını geri almak, kutupsal çekirdek, koridor hastalığı, kimyasal çöktürme

16 harfli

alıştırma sınırı, yağlı balı olmah, tefekküre dalmak, tangalhaş durmah, tangalhaş dönmek, mersin balıkları

15 harfli

abalı memeliler, zaman çalışması, yürek paralamak, yeni liberalizm, yarıaçık aralık, yalancı zargana, üretim bunalımı, toplumsallaşmak, toplumsal engel, şapşak sallamak, sonsal usavurma, salt gereksinme, salt gereksinim, oluk örnek alma, kör bağırsaksal, kontinental tür, kibar hastalığı

14 harfli

eşelek haşalak, zeval vermemek, vajinal sünger, toplumsal emek, temaşaya almak, sıralanabilmek, sayısal sözcük, salığını almah, pisi balıkları, öbek kopyalama, nasibini almak, n-kapalı yuvar, mali teşvikler, kuzey balinası, köpekbalıkları

13 harfli

yalıtık nokta, yalancı zarlı, vajinal smear, uykuya dalmak, toplam kuralı, taşkın kallus, şövalye oyunu, sıralandırmak, sıralanabilme, sallı güreşçi, proteroserkal, portakal suyu, mali tablolar, mahcup kalmak, kuyruğa almak, kulaklıdalgıç, konka nazales

12 harfli

cermankalemi, teleye almak, tağala balık, sıralandırma, Sarıhaliller, radyal kanal, portakalımsı, palpebra III, Palamedeidae, ördek balığı, oynaksal çir, os etmoidale, matem balığı, malsal ücret, lissensefali, kutupsal açı, kuş palazcıl

11 harfli

zeval vakti, yayın alanı, yapısal gen, yanal yüzey, yalpahçılıh, yalın zaman, sperma alma, siper almak, ön lambalar, oyurgalamak, oftalmaskop, mal borsası, mal birliği

10 harfli

yasalaşmak, yarımsalık, yalın zarf, uçar kefal, ucu kapalı, Truvalılar, torbalamak, talih kuşu, taban hali, soğuk alım, ses kanalı, serebralis, sarıhalile, sago dalak, Palamedeae, Ovayoncalı, omfaloraji, olalım idi, normalüstü, neokalamin, maskaralık, ...

9 harfli

Yukarısal, yasalaşma, yangacalı, yanal yüz, yalpahlıh, yalıtılma, yalamukçu, yalamukça, yalabıdak, torbalama, Temaşalık, tanbalığı, talaşımsı, sopalamak, saltüreti, salkansız, omfalosel, normallik, nalburluk, malsınmak, lalüebkem, ...

8 harfli

yalıkmak, tahallet, sopalama, sıhalmak, Ortaçalı, Mammalia, konkalak, koloidal

7 harfli

talaşır, buvalık, zerdali, Yalıköy, yalabık, vazalji, vazalin, uyalmak, uyalğan, salkara, oftalmi, kozalak

6 harfli

tahalı, pantal, oralıh, olalık, kumsal

5 harfli

Salda, zeral, yalcı, talih, sayal, salığ, nital, laluk

4 harfli

yalç

(a,l) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

1929 bunalımı

bk. büyük bunalım

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS tahmincisi İng. 2SLS estimator
İng. two stage least squares estimator
2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

Kelime Motoru