toy eylemek, (toy etmek)

toy eylemek, (toy etmek)

Ziyafet çekmek, ağırlamak.


toy eylemek, (toy etmek) ile benzer kelimeler

düş eylemek, (tüş eylemek, tuş etmek, düş etmek, tuş eylemek, tuş kılmak)

1. Rast getirmek, karşı karşıya getirmek, nail etmek. 2. Müptelâ kılmak, giriftar etmek, uğratmak. 3. Havale etmek

danışık etmek, (danış etmek, tanışık etmek, tanışık eylemek, tanışık kılmak)

İstişare etmek

toy düğün etmek

< ET toy: Yemekli, gösterişli düğün yapmak. “Toy dügün ediyik.”

toy etmek

bk. toy eylemek.

aşaklık eylemek, (aşağlık eylemek, aşaklık kılmak)

Tevazu göstermek.

davarı salma eylemek, (tavarı salma eylemek)

Hayvanı başıboş bırakmak

don eylemek, (ton eylemek)

Elbise yapmak

doyum eylemek, (toyum eylemek)

Ganimete kavuşturmak, zengin etmek


"toy eylemek, (toy etmek)" karakter analizi

  • toy eylemek, (toy etmek), 24 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, ) harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'o', 'y', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'o', 'y', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
  • toy eylemek, (toy etmek) kelimesinin tersten yazılışı ' )kemte yot( ,kemelye yot' diziliminde gösterilir.

(e,k,l,m,o,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

koşullu yönetim
İng. Constitutional system of government

Hükümdarın başında bulunduğu bir yürütme organının yanında, yasam

eyer boşaltmak

1) cirit oyununda hedef olmaktan kurtulmak için eyer üzerinde sağa sola eğilmek; 2) saldırıları boşa çıkaracak önlemler almak.<

yücelim noktası
Osm. nokta-i evc-i balâ

(astronomi)


İng. apex, orest maximum
yönetim konsolu

bk. yönetim işleticisi uçbirimi

yorumlatabilmek

(-i) Yorumlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.