doyum eylemek, (toyum eylemek)

doyum eylemek, (toyum eylemek)

Ganimete kavuşturmak, zengin etmek


doyum eylemek, (toyum eylemek) ile benzer kelimeler

doyum olmak, (toyumca olmak, toyum olmak)

Ganimete kavuşmak, zengin olmak

toyum eylemek

bk. doyum eylemek

düş eylemek, (tüş eylemek, tuş etmek, düş etmek, tuş eylemek, tuş kılmak)

1. Rast getirmek, karşı karşıya getirmek, nail etmek. 2. Müptelâ kılmak, giriftar etmek, uğratmak. 3. Havale etmek

toyum

Yeter bulma, yetinme, doyum.


bk. doyum.

toyum olmak

bk. doyum olmak.

cinsel doyum

İng. sexual satiety

Seksüel doygunluk, seksüel ilgisizlik.

çok doyum

Fr. Sursaturation

doyum

a. 1. Eldekinden hoşnut olma durumu, doyma işi, yetinme, kanma, kanaat. 2. Bazı istekleri giderme, tatmin, orgazm.


Fr. Saturation

Ganimet.


, (toyum)

1. Ganimet almış....


"doyum eylemek, (toyum eylemek)" karakter analizi

  • doyum eylemek, (toyum eylemek), 30 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, ) harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'o', 'y', 'u', 'm', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'o', 'y', 'u', 'm', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
  • doyum eylemek, (toyum eylemek) kelimesinin tersten yazılışı ' )kemelye muyot( ,kemelye muyod' diziliminde gösterilir.

(d,e,k,l,m,o,t,u,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

miyeloyit doku
İng. myeloid

Kemik iliği.