don eylemek, (ton eylemek)

don eylemek, (ton eylemek)

Elbise yapmak


don eylemek, (ton eylemek) ile benzer kelimeler

ak don kara don geçitte belli olur

akı karası geçitte belli olur.

don biçmek, (ton biçmek)

Elbise kesmek

don değşürmek, (ton değşürmek)

Tebdîl-i kıyâfet etmek

iç don, (iç ton)

Don, iç pantalonu.

düş eylemek, (tüş eylemek, tuş etmek, düş etmek, tuş eylemek, tuş kılmak)

1. Rast getirmek, karşı karşıya getirmek, nail etmek. 2. Müptelâ kılmak, giriftar etmek, uğratmak. 3. Havale etmek

ton eylemek

bk. don eylemek.

aşaklık eylemek, (aşağlık eylemek, aşaklık kılmak)

Tevazu göstermek.

davarı salma eylemek, (tavarı salma eylemek)

Hayvanı başıboş bırakmak


"don eylemek, (ton eylemek)" karakter analizi

  • don eylemek, (ton eylemek), 26 karakter ile yazılır.
  • d harfi ile başlar, ) harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'd', 'o', 'n', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 't', 'o', 'n', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
  • don eylemek, (ton eylemek) kelimesinin tersten yazılışı ' )kemelye not( ,kemelye nod' diziliminde gösterilir.

(d,e,k,l,m,n,o,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yoldan iletmek

Yoldan çıkarmak.

tek yön modeli
İng. one-way model
kamyonda teslim

bk. FOT