TO ile başlayan kelimeler

TO ile başlayan veya başında TO olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

TO ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Topluluk Müktesebatı, tozunu göğe savurmak, tozlaşır, tozlu; toz, toynak (tektırnaklı)

19 harfli

topluluk ortalaması

18 harfli

tozu dumana katmak

17 harfli

tozutma kullanmak

16 harfli

toz toplama kabı

15 harfli

toplumsallaşmak, toplumsal engel, Tozanlıfındıcak, tozak süpürgesi, toz metalbilimi, toz kondurmamak

14 harfli

Toy foxteriyer, tortop oturmah, toplumsal emek, toj voj getmek, tozunu çırpmak

13 harfli

toprak sarısı, toplam kuralı, toplam keseği, toleranslılık, Tozak odacığı, toz toplayıcı, toz sayrılığı, toz patlaması, toz örnekçesi, toz hücreleri, toz fırtınası, toyumca olmak, toyum eylemek

12 harfli

tortop olmak, topuk duruşu, topuk demiri, toplatabilme, toplaştırmak, tozlaştırmak, Tozak borusu, toz koparmak, Toz filizler, toz çökertme, toyluk etmek

11 harfli

Toplaççubuk, tonlu ünsüz, tonlu geçiş, toleranssız, tozlaştırma, tozanalanım, tozaklanmak, Tozakkömesi, toz yüzlüğü, toz oluşumu, toz maskesi, toz giderme, toz fırçası, toz eritken, toz bulutsu, toyum olmak, toynaklılar, toyla olmak

10 harfli

torbalamak, topacıkçıl, Tozsuzlama, tozmangara, tozlukbağı, Tozluburun, tozkoparan, tozevlekçi, tozarramak, tozanlanır, tozanlamah, tozalatmak, tozaklamak, toz tutucu, toz toprak, toz parası, toz kopmak, toz bulutu, toytohlusu, toymalamak

9 harfli

torbalama, tozluksuz, tozlayıcı, tozlaşmak, tozlanmak, tozanlama, tozalamak, toz şeker, toz sabun, toz olmak, toz künge, toz kubur, toz kömür, toz kepir, toz etmek, toz duman, toz almak, toz ağacı, toylanmak, toylahana

8 harfli

tozağacı, Tosmurlu, tombadız, tokışmağ, toğuzlan, tozutmak, tozunmak, tozpembe, tozlurak, tozluklu, tozlatım, tozlaşma, tozlaşan, tozlanma, tozlamak, tozkovan, tozayıcı, tozarmak, tozaltım, tozalama, toz örtü, ...

7 harfli

Tozağan, topacıl, tomurlu, toktoku, toburak, tozutma, tozuntu, tozumak, Tozluca, Tozemer, tozarma, tozanlı, tozangi, tozanak, tozamak, tozalak, tozaklı, toz yem, toz süt, Toytepe, toykuşu

6 harfli

Tosmur, toplaç, tombak, toktok, tozzak, tozuma, Tozman, tozmak, tozluk, tozluh, Tozköy, toytuk, toyran, toynak, toyman, toymak, toylun, toyluk, toylığ, Toylar, toylan, ...

5 harfli

Toper, Topel, Toğuş, tobuk, Tozun, tozma, tozlu, tozla, tozer, tozcu, tozca, tozan, tozak, tozah, toyum, toyuk, toyuh, toyra, toylu, toyla

4 harfli

tôza

3 harfli

tok, toz

(o,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

65 mm Todd-AO İng.

Sinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.

a posteriori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A+T/G+S oranı İng. A+T/G+S ratio

DNA molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oran

Kelime Motoru