TO ile biten kelimeler

TO ile biten veya sonunda TO olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

to sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. to TDK anlamını görüntüle

TO ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

doğrudan konşimento

18 harfli

Perodicticus potto, komünist manifesto

17 harfli

geçkin konşimento

16 harfli

temiz konşimento, kirli konşimento, hidrolik çimento, bayat konşimento, Aluminli çimento

15 harfli

Ergiyik çimento

14 harfli

ticari iskonto, toprak çimento, tek konişmento

13 harfli

süper çimento, repartimiento, Lifsi çimento, dökme çimento, dıngıla fisto

12 harfli

balık fileto, Üstünçimento, sayısal loto, Mugil capito, dingolapişto, dıngılafisto, appassionato

10 harfli

aşıramento, parlamento, konşimento, konkordato, konişmento, eşli salto, çifte veto, arıispirto, allegretto

9 harfli

tüy manto, spor toto, spor loto, radyofoto, portmanto, pitsikato, manifesto, larghetto, kontralto, harmonato, Esperanto, bibimetto

8 harfli

tonilato, protesto, moderato, libretto, konsulto, konçerto, kompusto, komposto, kamineto, harpışto, gol toto, depozito

7 harfli

vibrato, sogetto, Olcayto, Negrito, manyeto, kayarto, işpirto, ispirto, iskonto, iskarto, ıspirto, ıskonto, Hotanto, hiyarto, gamento, defakto, çimento, animato, agitato

6 harfli

tarato, somato, senato, presto, norito, legato, kripto, fileto, filato, duetto, avusto, avisto, anatto, akanto

5 harfli

zırto, Varto, tomto, Şinto, sirto, salto, rosto, putto, punto, Proto, potto, porto, Pluto, plato, palto, motto, morto, minto, manto, malto, lepto, ...

4 harfli

veto, vato, toto, tato, şato, poto, pato, orto, nato, lato, koto, kıto, huto, gato, foto, fito, Fato, ekto, çitô, auto, aşto, ...

3 harfli

WTO, MTO, ito

(o,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2x2 tablo İng. two-by-two table

Dört gözlü tablo.

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

65 mm Todd-AO İng.

Sinema Todd-AO işleminin 65 mm'lik filmle gerçekleştirileni.

a posteriori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

A provitamini İng. provitamin A

Karoten.

A+T/G+S oranı İng. A+T/G+S ratio

DNA molekülünde bulunan adenin-timin çiftinin guanin-sitozin çiftine miktar olarak oran

Kelime Motoru