TOY ile biten kelimeler

TOY ile biten veya sonunda TOY olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

toy sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. toy TDK anlamını görüntüle

TOY ile biten kelimeler harf dağılımı

10 harfli

periyaktoy

9 harfli

sümlümtoy, pullu toy

8 harfli

dillitoy

7 harfli

delitoy, Amertoy

6 harfli

partoy

3 harfli

toy

(o,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

abiyogenetik İng. abiogenetic

Cansızdan oluşan.

abiyoseston İng. abioseston

Seston içerisinde yer alan cansız ögeler.

abiyotik İng. abiotic

Canlılık göstermeyen, cansız.


İng. abiotic

abiyotik çevre İng. abiotic environment

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorg

abiyotik faktör İng. abiotic factor

(Yun. a: ..sız, ..siz; bios: hayat) Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etki

abiyotrofi İng. abiotrophy

Doğuştan yapısal zayıflığa bağlı olarak herhangi bir organın normal işlevini zamansız kayb

abolisyonist İng. abolitionist Fr. abolitionniste

bk. Köleliğin Kaldırılması

absorbsiyometri İng. absorptiometry

Kemik mineral düzeyinin veya yoğunluğunun ölçümü.

abstraksiyon Fr. abstraction

a. fel. Soyutlama.

Kelime Motoru