koşullu yönetim

koşullu yönetim İng. Constitutional system of government

Hükümdarın başında bulunduğu bir yürütme organının yanında, yasama yetkisini kullanan bir parlamentosu da olan yönetim biçimi.


koşullu yönetim ile benzer kelimeler

adem-i merkeziyetçi yönetim

bk. yerinden yönetim

askerî yönetim

İng.military administration Alm.militärregierung Fr.administration militaire

coğrafi merkezli yönetim

İng. geocentric management

Ana ülke millîyeti egemen olmaktan çıkarılarak yöneticilerin ülke kökenine bakılmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çok merkezli yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. k...

coğrafi yönetim

İng. geocentric management

Ana ülke millîyeti egemen olmaktan çıkartılarak yöneticilerin ülke kökenine bakmaksızın yönetimin tamamen evrenselleştirildiği etnik ve çok merkezli yönetim stratejilerinin karışımı olan bir tür çok uluslu şirket yönetim modeli. k...

çok merkezli yönetim

İng. polycentric management

Bağlı şirketlerdeki yöneticilerin, ülkenin dilini kültürünü ve çalışma etiğini eniyi bilen kişiler olduğu düşüncesinden hareketle o ülkeden seçildiği bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi merkezli yönetim, etnik m...

demokratik yönetim

İng. democratic administration

Bireyin kendi sorunlarını çözebilecek güçte olduğu ve gelişmeye doğuştan hazır bulunduğu, danışma konusunda her şeyden önce, onun düşünce ve duygularının önem taşıdığı inancına dayanan yönetim türü.

etnik merkezli yönetim

İng. ethnocentric management

Bir ülkede geçerli olan yönetim stratejilerinin diğer ülkelerlerde de geçerli olduğu ilkesinin benimsendiği bir tür çokuluslu şirket yönetim modeli. krş. coğrafi merkezli yönetim, çok merkezli yönetim, hiyerarşi dışı yönetim

etnosentrik yönetim

bk. etnik merkezli yönetim


"koşullu yönetim" karakter analizi

  • koşullu yönetim, 15 karakter ile yazılır.
  • k harfi ile başlar, m harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'k', 'o', 'ş', 'u', 'l', 'l', 'u', ' ', 'y', 'ö', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
  • koşullu yönetim kelimesinin tersten yazılışı ' mitenöy ulluşok' diziliminde gösterilir.

koşullu yönetim - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
k1
o2
ş4
u2
l1
l1
u2
y3
ö7
n1
e1
t1
i1
m2
Toplam puan değeri29