LAR ile başlayan kelimeler

LAR ile başlayan veya başında LAR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

lar sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. lar TDK anlamını görüntüle

LAR ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Larus melanocephalus, larengitis kataralis

19 harfli

larengeal hemipleji

18 harfli

larengitis kronika, larengeal fremitus

17 harfli

larenks kranyalis, larengofarengitis

16 harfli

Larus ridibundus, Larus argentatus, larenks paralizi, larenks kaudalis, larengotrakeitis, larengitis akuta

15 harfli

larkadan geçmek, larenks stenozu, larengostenozis

14 harfli

larengofarenks

13 harfli

larva doğurma, Larus minutus, Larus marinus, larenks ödemi, larenks felci, larengoplasti

12 harfli

large (fret), larva dönemi, Larus fuscus, larengostomi, larengospazm, larengoskopi, larengopleji, larengografi, larengektomi

11 harfli

Larus canus, larengotomi, larengoskop, larengoraji, larengopati, larengismus

10 harfli

larva göçü, larıklamak, larengitis

9 harfli

largaktil, larpbacak, larp diye, larghetto

8 harfli

larvivor, larvipar, larvacıl, Larvacea, larpadak, larkadak, larenjit

7 harfli

larinks, Laridae, larenks, larengo

6 harfli

largah, larçik

5 harfli

larva, largo, laran

4 harfli

lars, larp, lari

(a,l,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

aarla

Ağırla

aarlamak

Ağırlamak, ikramda bulunmak

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Kelime Motoru