32 Sayılı Karar

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu çerçevesinde çıkarılan karar.


32 Sayılı Karar ile benzer kelimeler

1 sayılı vergi çizelgesi

İng. tax table no. 1

Yasasına göre bağımlı bulundukları vergi örgütlerine kazançlarını bildirmekle yükümlü bulunanlardan aile durumlarına göre kesilecek yıllık vergileri gösteren çizelge.

500 sayılı broşür

Milletlerarası Ticaret Odası tarafından akreditiflerle ilgili uluslararası uygulamaları biçimlendirmek ve ortak bir temel oluşturmak amacıyla 1993 yılında yenilenerek yayımlanmış belge.

522 sayılı broşür

Milletlerarası Ticaret Odası tarafından tahsil belgeleri ile ilgili uluslararası uygulamaları biçimlendirmek ve ortak bir temel oluşturmak amacıyla 1995 yılında yenilenerek yayımlanmış belge.

dört sayılı vergi çizelgesi

İng. tax table No. 4

Gündelik ücretlerden yapılacak kesintileri yükümlülerin aile durumlarına göre gösteren çizelge.

günleri sayılı olmak

1) ölümü yakın olmak; 2) bir yerde kalmak için ancak birkaç günü bulunmak.

I sayılı cetvel

İng. Chart No I

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre merkezi yönetim bütçesinin kapsamında olan genel bütçeli idarelerin yer aldığı liste.

II sayılı cetvel

İng. Chart No II

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre merkezi yönetim bütçesinin kapsamında olan özel bütçeli idarelerin yer aldığı liste.

III sayılı cetvel

İng. Chart No III

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Yasası’na göre merkezi yönetim bütçesinin kapsamında olan düzenleyici ve denetleyici kurumların yer aldığı liste.


"32 Sayılı Karar" karakter analizi

  • 32 Sayılı Karar, 15 karakter ile yazılır.
  • 3 harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • '3', '2', ' ', 'S', 'a', 'y', 'ı', 'l', 'ı', ' ', 'K', 'a', 'r', 'a', 'r', şeklindedir.
  • 32 Sayılı Karar kelimesinin tersten yazılışı ' raraK ılıyaS 23' diziliminde gösterilir.

(a,k,l,r,s,y,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

Yukarısal

Bartın ili, Amasra ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Yukarısaklıca

Ağrı ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

yarımsalık

Yarı açık.

kösnül sayrılık
İng. erotomania

Karşı cinsîn üyelerine hastalık derecesinde güçlü bir tutku duyma durumu.

zerey sayrılık
Fr. Phrénopathie

32 Sayılı Karar - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
s2
a1
y3
ı2
l1
ı2
k1
a1
r1
a1
r1
Toplam puan değeri16