AB politikaları

AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes

AB politikaları ile benzer kelimeler

AB görsel-işitsel politikaları

İng.EU audiovisual policy Fr.UE politique audiovisuelle

daraltıcı harcama politikaları

bk. harcama daraltıcı politikalar

denkleştirme politikaları

İng. adjustment policies

Sabit kur sisteminde ödemeler bilançosunun çizgi üstü işlemlerinde ortaya çıkan bir açık veya fazlanın giderilmesi için hükümetce uygulanan harcama değiştirici ve harcama kaydırıcı politikalar. krş. harcama kaydırıcı politikalar, ha...

destekleme politikaları

İng. support policies

Devletin üreticileri veya tüketicileri korumak amacıyla fiyatlara ya da fiyat dışı araçlarla piyasaya doğrudan ya da dolaylı olarak müdahale etmesi.

fiyat destekleme politikaları

bk. tarımsal destekleme politikaları

genişletici harcama politikaları

bk. harcama genişletici politikalar

kredi dilimi politikaları

İng. credit tranche policies

Uluslararası Para Fonu üyesi ülkelerin her bir kredi dilimini kullanım koşullarına ilişkin düzenlemeler bütünü.

tarımsal destekleme politikaları

İng. agricultural support policies

Tarımsal ürünlerin sunum ve isteminin diğer kesimlere göre farklı özelliklere sahip olması nedeniyle hükümetlerin gerek üretici gelirlerinde gerekse ürün fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütü...


"AB politikaları" karakter analizi

  • AB politikaları, 15 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', 'B', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
  • AB politikaları kelimesinin tersten yazılışı ' ıralakitilop BA' diziliminde gösterilir.

(a,b,i,k,l,o,p,r,t,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

probit olasılık
İng. probit probability

AB politikaları - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
b3
p5
o2
l1
i1
t1
i1
k1
a1
l1
a1
r1
ı2
Toplam puan değeri22