180° kuralı

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema Açı-karşı açı ya da uç çekimlerinde, çekim değişirken, alıcının iki konu arasından geçtiği varsayılan çizginin öte yanına atlamaması, alıcının her vakit, çizginin bir yanındaki 180°lik açı içinde kalması kuralı. (Bu kurala uyulmadığı vakit ortaya bir uyuşumsuzluk çıkar, bir çekimde çerçevenin bir yanında görünen konu, öbür çekimde çerçevenin karşı yanına geçmiş görünür).


180° kuralı ile benzer kelimeler

5K kuralı

İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğinin belirlenmesinde kullanılan ölçütler.

adres çözünümü iletişim kuralı

İng. address resolution protocol (ARP)

(AÇK)

Allen kuralı

İng. Allen 's Rule

Soğuk bölgelerde yaşayan memelilerin kulak, kuyruk gibi bazı dış organlarının küçüldüğünü ifade eden kural.

altın kuralı

İng. gold standard

Para değerine altının dayanak olarak alınması.

altın külçe kuralı

İng. gold bullion standard

1. Paraya karşılık tutulan altının bu işlemleri yapan bankaların kasalarında külçe halinde bulunması kuralı. 2. Dış ödemelerde altının külçe halinde verilmesi.

altın para kuralı

İng. gold coin system

Altının para olarak basılması, alım, satım, değişim aracı olması.

altınla ödeme kuralı

İng. gold exchange standard

Para ödeme kuralının altın temelini kabul eden bir ülke parasına bağlanması ve ülke üzerine altınla ödenecek borç belgiti ya da ödekler verilmesi kuralı.

amaca uygunluk kuralı

bk. Mundell kuralı


"180° kuralı" karakter analizi

  • 180° kuralı, 11 karakter ile yazılır.
  • 1 harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • '1', '8', '0', '°', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
  • 180° kuralı kelimesinin tersten yazılışı ' ılaruk °081' diziliminde gösterilir.

180° kuralı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
k1
u2
r1
a1
l1
ı2
Toplam puan değeri8