İçinde LAR geçen kelimeler

İçinde LAR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde LAR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

ventrikulus laringis, direnç alıştırmaları, ayaklar altına almak, zincirleme borçlular, zehirli salyangozlar, zamanlarsüresi kanun, zamanların ardışması, yüksek riskli fonlar, yumurta keseli larva, yöneltmeli sestoplar, yön veren uydurmalar

19 harfli

yaklaşımlar teorisi, tek-ışınlı cihazlar, membrana pupillaris, gövde alıştırmaları, böbrek çanakçıkları, avro dolar piyasası, zorunlu karşılıklar, yüzey buzul taşları, yürüyen ortalamalar, yüksek fonksiyonlar, yuvarlak solucanlar, yumuşakçalar bilimi, yumuşak ortaklıklar, yumuşak bağlantılar, yuları teslim etmek

18 harfli

triplet tekrarları, Prunella modularis, kalıntılar yöntemi, harikalar yaratmak, gökada konsayıları, alaru alaru bakmak, zülüflü baltacılar, Zincirleme borçlar, yürüyen ağırlıklar, yükselen piyasalar, yüksek omurgalılar, yuvarlak-ağızlılar, yuvarlak ağızlılar, yumrukçu kırıkları

17 harfli

tepelidevekuşları, ramus aurikularis, Prunella collaris, kanatlı hayvanlar, kalıntılar kuramı, halkalı omurlular, fossa artikularis, AB referandumları, zincirli kitaplar, yüzücü kaburgalar, yürüyen toplamlar, yükleme noktaları, yuvarlakağızlılar, yuvarlak pullular, yuvaksal konaçlar, Yurttaşlar Yasası, yurttaşlar töresi, yumurta kanalları

16 harfli

yüzgeç-ayaklılar, yürüme bacakları, yerli basamaklar, mersin balıkları, koroner damarlar, karşılık fonları, infrared ışınlar, fossa aksillaris, zona retikülaris, zona reticularis, yüzgeç ayaklılar, yüz toplardamarı, yüksekkabuklular, Yüksek mantarlar, yuvarlakpullular, yuvarlak-kurtlar, yuvarlak kurtlar, yumurtacı ırklar, yönetim yapıları, yosun-hayvanları, yosun hayvanları

15 harfli

devamlı borçlar, vezikülopapülar, uluslararası ağ, böcek kovucular, balon balıkları, zorunlu borçlar, zırhlı başlılar, zaman kuklaları, yüzme bacakları, yüzgeçayaklılar, yüzey kayaçları, yüzey dalgaları, yüzde hesapları, yürüyücü kuşlar, yuvarlakkurtlar, yumuşakçamsılar, yumuşakcamsılar, yumuşak ışınlar, Yukarımahmutlar, yuga alveolarya, yönelti açıları, ...

14 harfli

pisi balıkları, köpekbalıkları, Juglar çevrimi, en iyi araçlar, zorunlu olarak, zırhlıbaşlılar, zehirli gazlar, zar kanatlılar, zamanlarsüresi, yumurtlıyanlar, yumurtlayanlar, yumru akarları, Yukarıyahyalar, Yukarıyağcılar, Yukarıtosunlar, Yukarınasırlar, Yukarıkoçaklar, Yukarıkırıklar, Yukarıkazanlar, Yukarıırmaklar, Yukarıdolaylar, ...

13 harfli

mali tablolar, fitohormonlar, delta ovaları, bipolar nöron, zayıf araçlar, zarkanatlılar, yüksek toplar, yüksek dağlar, yumru arıları, yularlı keser, yuları takmak, yular keskisi, Yukarıokçular, Yukarımusalar, Yukarıkayalar, Yukarıışıklar, Yukarıhocalar, yöndeş açılar

12 harfli

uluslararası, uçucu yağlar, large (fret), kaşık otları, zayıf bağlar, yüzey suları, yumuşakçalar, yumşatıcılar, yuları eksik, yular parası, Yukarıyanlar, Yukarıçağlar

11 harfli

Yardımcılar, ön lambalar, Karakadılar, İğdebağları, eski odalar, Zındancılar, yüzyıllarca, yön tuşları

10 harfli

ur arıları, Truvalılar, Muhacirlar, kapsularis, Zıramanlar, zararlılar, Yüzbaşılar, yürürçalar, yularlayan, yular sapı, yön adları

9 harfli

Sarkatlar, largaktil, hormonlar, Cazkırlar, zonularis, zanaatlar, Yuvalılar, yutmuklar, yugularis

8 harfli

Hışımlar, Alacalar, Abacılar, Ziyanlar, zılarmak, yuyallar, Yusuflar, yunuslar, Yumuklar, Yumaklar, yularsız, yularlığ

7 harfli

bipolar, Yuvalar, yularlı

6 harfli

dallar, Zorlar, Yuları

5 harfli

yular

(a,l,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

A hücreleri

bk. alfa hücreleri

A türü bölge İng. type A region

(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturul

aarla

Ağırla

aarlamak

Ağırlamak, ikramda bulunmak

AB komiserleri İng. EU commissioners Fr. UE commissaires
AB politikaları İng. EU policies Fr. politiques européennes
Kelime Motoru