A hücreleri

A hücreleri

bk. alfa hücreleri


A hücreleri ile benzer kelimeler

alfa hücreleri

İng. A cells

1. Pankreasın Langerhans adacıklarında glukagon salgılayan, içlerinde özel boyalarla boyanan, fevkalade parlak, alkolde çözünmeyen, kırmızı renkli granüller bulunan, az sayıdaki hücre. A hücreleri. 2. Hipofiz bezinin ön lobunda (pars distalis) ...

alveol hücreleri

İng. alveolar cells

Alveolleri çevreleyen hücreler.

APUD hücreleri

İng. APUD cells, amine precursor uptake and decarboxylation cells

Sindirim kanalı epitelinin bazal laminaya bitişik bölgesinde yer alan, polipeptit sentezleyen endokrin hücrelere verilen genel ad.


İng. amine precurso...

arkadaş hücreleri

İng. companion cells

Kapalı tohumlu bitkilerde, odun borusu hücrelerinin yanında bulunan özelleşmiş parankima hücreleri.

B hücreleri

bk. B lenfositleri


İng. B cells

B lenfositleri.

baskılayıcı T hücreleri

İng. suppressor T cells

Baskılayıcı T lenfosit.

bellek hücreleri

İng. memory cells

Bağışıklık hafızasından sorumlu hücreler. Antijenlere ilk defa maruz kalınca çoğalmaları sınırlı olan uzun ömürlü B hücreleri ve T hücreleri. Hafıza hücreleri.


İng. memory cells

Uyarı sonuc...

besin hücreleri

İng. nurse cells, nutritive cells, trophocytes

(Yun. trophe: besin; kytos: hücre) Oositin çevresinde ya da yakınındaki oosite besin sağlayan tek tek hücreler ya da hücre grubu. Trofosit.


"A hücreleri" karakter analizi

  • A hücreleri, 11 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, i harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 'h', 'ü', 'c', 'r', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
  • A hücreleri kelimesinin tersten yazılışı ' irelercüh A' diziliminde gösterilir.

(a,c,e,h,i,l,r,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

alev hücreleri
İng. flame cells

İlkel yapılı solucanlardaki protonefridyum tipi boşaltım organında bulunan özel amöboyit

voltaik hücre
İng. voltaic cell

Galvanik hücre ile eş anlamlı olan bir terim.

tercümeihâl
, -li Ar. terceme + §¥l

a. (tercüme'ihâ:li) esk. Öz geçmiş.

tecahülüarifane
Ar. tec¥hul + ¤¥rif + Far. -¥ne

a. (teca:hülüa:rifa:ne) ed. Tecahülüarif.

tecahülüarif
Ar. tec¥hul + ¤¥rif

a. (teca:hü'lüa:rif) ed. Bilmezlikten gelme.

A hücreleri - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
h5
ü3
c4
r1
e1
l1
e1
r1
i1
Toplam puan değeri19