kar

kar

a. Havada beyaz ve hafif billurlar biçiminde donarak yağan su buharı: “Kıştı, yerler iki karış kar tutmuştu.” -T. Buğra.


kar

Sürme, rastık.


kar

Sağır.


kar

Kar (bk. gar)

< Far. kâr) Kâr.


kar

Kar// kar buz: don, soğuk, bk. kar kiş // kar kiş: bk. kar buz// kar tipi: kar ve tipi


kar İng. snow

Havadan ak, ince taneli buz kırılcaları biçiminde ya da lapa lapa yağan, sıcaklık koşulları elverişli ise yerde biriken su buğusu, bk. yağış.


kar İng. snow

Billûrlaşmış, beyaz lapalar halinde yağan donmuş su buğusu.


kar Fr. neige

(coğrafya)


kâr Far. k¥r

a. (kâ:rı) 1. Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı. 2. İş. 3. mec. Yarar, fayda: Bundan benim hiçbir kârım yok. 4. ekon. Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay. 5. tic. Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark.


kâr

Sağır.


kâr

Kâr, bk. kar


kâr İng. profit

1. Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay. 2. Toplam gelir ile toplam maliyet arasındaki pozitif fark. Bu fark sıfır olduğunda normal kâr, sıfırdan büyük olduğunda normalüstü kâr olarak adlandırılır.


kar ile benzer kelimeler

kar oyması, kar sıyırması

Fr. nivation

(coğrafya)

abdala “kar yağıyor” demişler, “titremeye hazırım” demiş

“varlıklılar için sıkıntı olabilecek bir durum, yoksullar için söz konusu bile olmaz” anlamında kullanılan bir söz.

al kiraz üstüne kar yağmış

düşünülmeyen, beklenilmeyen şeylerin de olabileceğini anlatan bir söz.

ala kar

Yarı karlı.

alaca kar

Karın yer yer eriyerek toprağın görünmeye başladığı zaman.

Allah dağına göre kar verir

“Tanrı herkese dayanabileceği ölçüde sıkıntı verir” anlamında kullanılan bir söz.

ana ortaklığa aktarılmayan kâr

İng. minority interest

Ana ortaklığa verilmeyecek kadar az olan kâr.

anamala eklenen kâr

İng. capitalized surplus

Yeniden pay belgiti çıkarmadan, yalnızca bunlara ilişkin değerlerin artırılması yoluyla .


"kar" karakter analizi

  • kar, 3 karakter ile yazılır.
  • k harfi ile başlar, r harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'k', 'a', 'r', şeklindedir.
  • kar kelimesinin tersten yazılışı ' rak' diziliminde gösterilir.

(a,k,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yırılmak

Yırtılmak, sökülmek.


Ayrılıp gitmek.


Yarılmak, yarılıp ayrılmak, yı

yâmırlık

Kaput, palto.

termit kaynağı
İng. thermite weld

Termit kaynağı yapma işlemi sonucu oluşmuş kaynak.

sarınabilmek

(-e) Sarınma imkânı veya olasılığı bulunmak.

saat farkı

a. Dünya'nın dönüşünden ve meridyen farklılığından oluşan zaman aralığı.


Osm.

kar - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
k1
a1
r1
Toplam puan değeri3