KA ile biten kelimeler

KA ile biten veya sonunda KA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

KA ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

vena muskulofrenika, vena brakiosefalika

17 harfli

vertebra torasika, vena kramesterika, valvula limfatika, tahsil eden banka

16 harfli

periyodik tabaka, vena pankreatika, vena masseterika, tanecikli tabaka

15 harfli

yetkili sendika, vena prostatika, vena ileokolika, vajina karotika, trigonum vezika

14 harfli

yapımsal muska, verteks vezika, toplumsal zekâ, timpanik halka, tescilli marka, tekerlek şapka

13 harfli

yüksek tabaka, yabancı banka, vena sefalika, üreyen tabaka, tekdilli toka, şoyaka boyaka

12 harfli

yüreği yufka, yazılı muska, ulusal banka, ticari marka, ticari banka, tercil fışka, tepeli patka

11 harfli

konik şapka, Zümrüdüanka, yüreği yuka, Yenibağyaka, yapay zekâ, üstün marka

10 harfli

Yürükkırka, yeri başka, üstün zekâ, üst tabaka

9 harfli

filhakika, arka arka, Yeşilyaka, Yaylıyaka, Yaylayaka, yarımyaka, uparupaka, tül halka, tataraşka, taş muska, taka tuka

8 harfli

yiñiyaka, yeniyaka, viduşaka, veronika, veladuka, Ünlüyaka, tapiyoka, takatuka

7 harfli

konanka, damaska, damaçka, çıllaka, züreyka, Yolyaka, verruka, tüleyka, Tuzyaka, tuvulka, tutanka, tuğulka, tu kaka, tropika, tospaka, topçıka, timişka, tırışka, tırakka, tımışka, Tevfika, ...

6 harfli

fiyaka, zaraka, zanaka, yanika, yalaka, vezika, vesika, vesika, Vefika, vazika, varaka, Vamıka, vakaka, V yaka, Üçyaka, ustuka, tunika, troyka, toyaka, toraka, tonaka, ...

5 harfli

zanka, takka, şupka, koyka, zoyka, zivka, zipka, zibka, zıvka, zıpka, zıkka, zıbka, zarka, zamka, zakka, Zaika, yukka, yufka, yorka, yonka, yatka, ...

4 harfli

nükâ, ıkka, zoka, zıka, zekâ, yuka, yoka, yekâ, yaka, vaka, ürka, toka, tika, tıka, teka, taka

(a,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3AEKK İng. three stage least squares
5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru