KA ile başlayan kelimeler

KA ile başlayan veya başında KA olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

KA ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

Kazdağı keçi peyniri, kaz poliyomavirozisi, karnı sırtına gelmek, kara gagalı yelkovan, kambiyo borç belgiti

19 harfli

kan dere gibi akmak, kamçılı dizanterisi

18 harfli

kavsaraya getirmek, karşı zaman vuruşu, kanat küçük deliği, kambiyo belgitleri

17 harfli

karın zar yalımsı, kanatlı hayvanlar, kan-testis engeli

16 harfli

kan seyrim ölçer, karşılık fonları, karakter sıklığı, kapalı fonksiyon, kamış yuluncacıl, kama-dişligiller

15 harfli

kan-hava engeli, kaz septisemisi, karsamba yapmak, karadamar yazım, kanserleştirmek, kangal bağırsak, kancıklık etmek, kanat ön deliği, kan dere batmak, kamulaştırılmak

14 harfli

kara semenderi, kaygan tümşüğü, kan kardeşliği, kan kararımsal, kamu güvencesi

13 harfli

kağnı arabası, kavela bıçağı, kart esenliği, karşılık gücü, karara varmak, karakter rolü, kapsayabilmek, kapalı fatura, kangren olmak, kandil gecesi, kanatlı gribi, Kama perdelik

12 harfli

kayış ekleme, katır kemiği, katbük olmak, kaşık otları, karnı sürmek, karma açınık, karidesçilik, Karaahmetler, kara sarılık, kapsayabilme, kapitülasyon, kapak çatağı, kan seyirten, kan kelebeği, kan kaynaklı, kamulaştırma

11 harfli

kayraklamak, Kayrakkeşli, kayış etmek, katran ruhu, katran örtü, katır kutur, katca katca, karın zarca, karayatılıg, karayatalığ, Karakadılar, karadamarca, Karaahmetli, kara iskete, kapsar cins, kaplı kablo, kapılganlık, kapan naibi, kapa sayısı, Kap muzculu, kantoplasti, ...

10 harfli

kaynaçtaşı, katıketmek, kaskalamak, karidesler, karankuluğ, kara fırın, kara evlek, kara eşkin, kara delik, kâr güdüsü, kapsularis, kanıksatma, kancıkağaç, kanburuyan, kan karımı

9 harfli

kaynadili, kavzanmak, Kavakdibi, Kavakdere, katıkdamı, kaşık otu, kaş alanı, kas iççil, karğınlık, Kargabükü, kardöşeği, karçıkmak, karbon-14, karbon-13, karasoğul, karagucak, karabukal, Karabuğra, kara işem, kara film, kâr haddi, ...

8 harfli

kavzamlı, kavletme, Kaşyayla, kartoncu, karsamba, karıntaş, karaskan, karankaz, karamama, Karakadı, karaguda, kapılgan, kantonit, kanserli, Kanlıtaş, kancıkça, kanbiyit, kanamalı, kan bağı

7 harfli

kazboku, katliam, Kaşüstü, kaş ara, kâsebaz, kas içi, karıntı, Kargacı, kararak, karaman, kara ev, kara et, kara er, kaparoz, kapacan, kangren, kandida, kandaki, kanamak, kamçılı

6 harfli

kazıtı, kavsık, kavlav, kavela, kaskam, karton, karğın, karçel, kapsül, kapsâr, kapana, kañlış, kankel, kankaz, kandal

5 harfli

kağnı, karma, kardu

4 harfli

kase, kapı

(a,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3AEKK İng. three stage least squares
5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru