İçinde KAR geçen kelimeler

İçinde KAR geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde KAR geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

karnı sırtına gelmek, kara gagalı yelkovan, Euler karakteristiği, yüzünü kara çıkarmak, yükünü yukarı tutmak

19 harfli

para çıkarma tekeli, balık kartalıgiller, zorunlu karşılıklar, zorla çekip çıkarma, yüreğine kar yağmak, yutağın çıkarılması

18 harfli

kılsal karangı kat, karşı zaman vuruşu, yütüklere karışmak

17 harfli

sucuğunu çıkarmak, karın zar yalımsı, değişik karmıkçıl, berilyum karbonat, zihin karışıklığı, yüklemek (yukarı)

16 harfli

karşılık fonları, karakter sıklığı, zorlunu çıkarmak, zırıltı çıkarmak, yüzünü karartmak, yüz karası olmak

15 harfli

karsamba yapmak, karadamar yazım, inkârdan gelmek, gözden çıkarmak, zorluk çıkarmak, Zincir makarası, zimmet çıkarmak, zifirî karanlık, zıfırı karanlık, zekerli Karagöz, Yürükkaracaören, yüreği kararmak, Yukarıyoncaağaç

14 harfli

kara semenderi, Yukarıılıpınar, Yukarıcihanbey, kan kardeşliği, kan kararımsal, haksız karışma, değişik karmık, çokarak düşmek, baştankara kuş, balgam çıkaran, zorunlu kartel, Yürütüm kararı, yüksük makarna, yumru akarları, Yukarıyorganlı, Yukarıyıldızlı, Yukarıyaylabel, Yukarıyanıktaş

13 harfli

Yukarısaklıca, Yukarıcivanlı, Yukarıcanören, para çıkarmak, kart esenliği, karşılık gücü, karara varmak, karakter rolü, işden çıkarma, ferz çıkarmak, elekci karısı, balık kartalı, anakara üzümü, zelve-karucul, yüzey karbonu, yürek karşısı, yumuşak karın, yukaru turmak, Yukarıyufkalı, Yukarıyongalı, Yukarıyoldüzü, ...

12 harfli

ses karışımı, karnı sürmek, karma açınık, karidesçilik, Karaahmetler, kara sarılık, edinilen kâr, aşikar çözüm, zanaatkârlık, yüzü karalık, yürek karası, yumru karbon, yukaru olmak, Yukarızeytin, Yukarıyuvalı, Yukarıyurtçu, Yukarıyenice, Yukarıyazıcı, Yukarıyapıcı, Yukarıyanlar

11 harfli

Yukarıılıca, kommunikare, karın zarca, karayatılıg, karayatalığ, Karakadılar, karadamarca, Karaahmetli, kara iskete, kan kardeşi, Hankaraağaç, Zülfikarköy, zulumkarlıh, ziyankârlık, yük çıkarma, Yukarıyolak, Yukarıyayla

10 harfli

maskaralık, kıçtankara, karidesler, karankuluğ, kara fırın, kara evlek, kara eşkin, kara delik, kâr güdüsü, kan karımı, ha karsang, baştankara, Zülkarneyn, zakkarakçı, zabın kârı, yüz karası, Yukarıyazı

9 harfli

yumrukara, Yukarısal, maskarata, karğınlık, Kargabükü, kardöşeği, karçıkmak, karbon-14, karbon-13, karasoğul, karagucak, karabukal, Karabuğra, kara işem, kara film, kâr haddi, barkarmak, Zerrinkâr, zanaatkâr, yüzü kara, yüz akarı, ...

8 harfli

lütufkâr, kokartlı, kartoncu, karsamba, karıntaş, karaskan, karankaz, karamama, Karakadı, karaguda, barkarol, bakarsın, zülfikar, zulfikar, ziyankâr, yukarlak

7 harfli

salkara, karıntı, Kargacı, kararak, karaman, kara ev, kara et, kara er, anakart

6 harfli

zılkar, yokara, kokart, karton, karğın, karçel, brokar, aşikâr, zilkar, zıykar, zıvkar, yukari

5 harfli

karma, kardu, Çokar, zakar

(a,k,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

A-C kusuru İng. A -C deformity

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

aarlamak

Ağırlamak, ikramda bulunmak

aarşak

Ağırşak.

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

Kelime Motoru