KAR ile başlayan kelimeler

KAR ile başlayan veya başında KAR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

KAR ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

karnı sırtına gelmek, kara gagalı yelkovan, karunkula lakrimalis, kartilago septi nazi

19 harfli

kartilago ksifoidea, kartilago krikoidea

18 harfli

karşı zaman vuruşu, kartuş teyp birimi, kartilago tiroidea, kartilago kostalis

17 harfli

karın zar yalımsı, karyozoik parazit, kartilago manubri

16 harfli

karşılık fonları, karakter sıklığı, karyotip anomali, kartopu (alında), kartmak bağlamak, kartlık bağa uru, kartlık akçamığı, kartlara aktarma

15 harfli

karsamba yapmak, karadamar yazım, kartuş sürücüsü, kartpostalcılık, kartlık halkası, kartlık aylancı

14 harfli

kara semenderi, kartonpiyersiz, kartlık posası, kartlı telefon

13 harfli

kart esenliği, karşılık gücü, karara varmak, karakter rolü, karzınaklamak, karyopiknozis, kartonpiyerli

12 harfli

karnı sürmek, karma açınık, karidesçilik, Karaahmetler, kara sarılık, karvuş etmek, kartpostalcı, Kartonmacunu, kartlık yayı, kartilajinöz

11 harfli

karın zarca, karayatılıg, karayatalığ, Karakadılar, karadamarca, Karaahmetli, kara iskete, karyoreksiz, karyoreksis, karyoplazma, karvuşlamak, kartonpiyer, kartonlamak, kartonculuk, kartografya, kartografik, kartiyerizm

10 harfli

karidesler, karankuluğ, kara fırın, kara evlek, kara eşkin, kara delik, kâr güdüsü, karyolizis, karyokinez, karyokines, Karyofiloz, karyağdılı, karusbumak, karttırmak, kartsızlık, kartsallık, kartpostal, kartonlama, kartografi, kartlaşmak

9 harfli

karğınlık, Kargabükü, kardöşeği, karçıkmak, karbon-14, karbon-13, karasoğul, karagucak, karabukal, Karabuğra, kara işem, kara film, kâr haddi, karyopsis, karyolenf, karyokist, karyogram, karyogami, Karyağmaz, karvaşmak, karvanmak, ...

8 harfli

kartoncu, karsamba, karıntaş, karaskan, karankaz, karamama, Karakadı, karaguda, karzivil, kârzevil, karyozom, karyotip, karyotin, karyosom, karyolye, karyoliz, karyiyen, karyeyen, karyağdı, karvamak, karusara, ...

7 harfli

karıntı, Kargacı, kararak, karaman, kara ev, kara et, kara er, karyola, karvana, karulak, karuğra, karucuk, kartuli, kartulı, kartsız, kartopu, kartopi, kartmık, kartmak, kartmah, kartmağ, ...

6 harfli

karton, karğın, karçel, karyen, karvuş, karvon, karuça, karucu, kartuş, kartul, kartuk, kartos, kartop, kartol, kartof, kartlı

5 harfli

karma, kardu, karyo, karye, karut, kârus, karun, karum, karul, karuk, karto

4 harfli

karz, karu

(a,k,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

A-C kusuru İng. A -C deformity

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

aarlamak

Ağırlamak, ikramda bulunmak

aarşak

Ağırşak.

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

Kelime Motoru