KAR ile biten kelimeler

KAR ile biten veya sonunda KAR olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kar sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. kar TDK anlamını görüntüle

KAR ile biten kelimeler harf dağılımı

20 harfli

hisse başına net kâr, gayrisafi ticari kâr

19 harfli

son giren ilk çıkar, ilk giren ilk çıkar

17 harfli

ikişer yüz kırkar, faaliyet dışı kâr

16 harfli

hisse başına kâr

15 harfli

kürdilihicazkâr, gerçekleşen kâr

14 harfli

pay başına kâr, normalüstü kâr, ertelenmiş kâr

13 harfli

ödenmemiş kâr, gırtlak bakar, gayrisafi kâr

12 harfli

edinilen kâr, müzmin bekâr, marjinal kâr, kurulu çıkar, kırmızı akar, iktisadi kâr, ekonomik kâr, eklemeli kâr

11 harfli

yatın bakar, üçlük sakar, umumi efkâr, perestişkâr, ortak çıkar, olasılı kâr, müsamahakâr, muhafazakâr, kristal kar, kavuk bakar, katkılı kâr

10 harfli

üdük bakar, tecavüzkâr, Taşlıbakar, sitayişkâr, özel çıkar, nümayişkâr, normal kâr, iner-çıkar, iltifatkâr, ihtiyatkâr, husumetkâr, fiktif kâr, faziletkâr, esmersokar

9 harfli

Zerrinkâr, zanaatkâr, tezyifkâr, teşvikkâr, tehditkâr, tatminkâr, takdirkâr, tahripkâr, sandıkkâr, riayetkâr, perhizkâr, kepek kar, kanaatkâr, kan bakar, inerçıkar, hürmetkâr, hizmetkâr, Gümüşakar, eli sakar

8 harfli

lütufkâr, zülfikar, zulfikar, ziyankâr, yatımkar, verimkâr, tövbekâr, tiftikar, tavizkâr, tamahkâr, talepkâr, takçıkar, tablakâr, şöylekâr, sütbakar, sulu kar, sitemkâr, sihirkâr, Sevdakâr, senatkar, sedefkâr, ...

7 harfli

vefakâr, truakar, şivekâr, sapakar, samakar, riyekar, riyakâr, polakar, pişekâr, perukar, Odyakar, net kâr, nalekâr, nabekâr, musikar, İşvekâr, istikar, ihtikâr, hilekâr, Gürakar, fuşukar, ...

6 harfli

zılkar, brokar, aşikâr, zilkar, zıykar, zıvkar, yankar, trokar, tonkar, şunkar, şavkar, şaşkar, sazkâr, paçkar, Özakar, ötükar, otokar, Malkar, lavkar, koçkar, kinkar, ...

5 harfli

Çokar, zakar, yakar, vakar, tokar, şikar, şekar, şakar, sakar, Özkar, oskar, kukar, kokar, jakar, inkâr, ızkar, ıvkar, ıskar, hukar, hakar, eskar, ...

4 harfli

skar, okar

(a,k,r) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B

A-C kusuru İng. A -C deformity

Arnold-Chiari yapılış bozukluğu.

aarlamak

Ağırlamak, ikramda bulunmak

aarşak

Ağırşak.

AB 1965 krizi İng. EU 1965 crisis Fr. UE crise de 1965

bk. Lüksemburg Uzlaşması

Kelime Motoru