İçinde KA geçen kelimeler

İçinde KA geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde KA geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

sıkıştırma katsayısı, perakende bankacılık, nispet kabul etmemek, Kazdağı keçi peyniri, kaz poliyomavirozisi, karnı sırtına gelmek

19 harfli

yazar kaynak dizimi, replikasyon orijini, para çıkarma tekeli, meytellâlide kalmak, konfokal mikroskobu

18 harfli

yarı kapalı işyeri, Schloemilch kalanı, saymaca kâğıt para, mızraksı kaşık otu, kılsal karangı kat, kavsaraya getirmek, karşı zaman vuruşu

17 harfli

sucuğunu çıkarmak, sakatlık ödencesi, müsveddelik kâğıt, karın zar yalımsı

16 harfli

kan seyrim ölçer, vezikülokavernöz, periyodik tabaka, karşılık fonları, karakter sıklığı

15 harfli

kan-hava engeli, tatlı su kayası, sağlanan kazanç, kaz septisemisi, karsamba yapmak, karadamar yazım

14 harfli

termit kaynağı, kara semenderi, yüzgeç kaidesi, Yukarıılıpınar, Yukarıcihanbey, Tüze Bakanlığı, tıkanım süreği, savı kanıtsama, oturuşta kapan, n-kapalı yuvar, murakabe etmek, kurşun kaynağı, krom kaplı saç, kaygan tümşüğü

13 harfli

kağnı arabası, Yukarısaklıca, Yukarıcivanlı, Yukarıcanören, Yer`in kabuğu, vitrifikasyon, tırtırlımakas, taşkın kallus, proteroserkal, portakal suyu, para çıkarmak, mukahat olmak, mahcup kalmak, konka nazales, kireç kaymağı, kavela bıçağı, kart esenliği, karşılık gücü, karara varmak, karakter rolü

12 harfli

cermankalemi, yüreği yufka, üç bakacaklı, ses karışımı, radyal kanal, portakalımsı, kayış ekleme, katır kemiği, katbük olmak, kaşık otları, karnı sürmek, karma açınık, karidesçilik

11 harfli

Yukarıılıca, yağ hokkası, tüze bakanı, tel kadayıf, Muhacirkadı, konik şapka, kommunikare, kayraklamak, Kayrakkeşli, kayış etmek, katran ruhu, katran örtü, katır kutur, katca katca, karın zarca, karayatılıg, karayatalığ, Karakadılar, karadamarca

10 harfli

ucu kapalı, tıkanımcıl, tığ kapağı, ses kanalı, sabitkadem, neokalamin, maskaralık, krom kaplı, kıçtankara, kaynaçtaşı, katıketmek, kaskalamak, karidesler, karankuluğ

9 harfli

yumrukara, Yukarısal, volkanizm, Sarkatlar, salkansız, sakak baş, Saç kanat, N-kaderin, maskarata, Kırkkaşık, kaynadili, kavzanmak, Kavakdibi, Kavakdere, katıkdamı, kaşık otu, kaş alanı, kas iççil, karğınlık, Kargabükü, kardöşeği, ...

8 harfli

yarı kan, volkanik, sorutkan, replikaz, murakabe, lütufkâr, korkakça, konkasör, konkalak, kokartlı, kavzamlı, kavletme, Kaşyayla, kartoncu, karsamba, karıntaş, karaskan, karankaz, karamama, Karakadı, karaguda

7 harfli

salkara, mükâfat, mukaffa, konanka, kırkkat, kazboku, katliam, Kaşüstü, kaş ara, kâsebaz, kas içi, karıntı, Kargacı, kararak, karaman

6 harfli

fiyaka, zılkar, yokara, tapkaç, Tamkan, kokart, kazıtı, kavsık, kavlav, kavela, kaskam, karton, karğın, karçel

5 harfli

kağnı, zanka, takka, şupka, sakak, koyka, karma, kardu

4 harfli

nükâ, kase

(a,k) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1-kloronaftalin İng. 1-chloronaphthalene

Formülü C10H7Cl olan kristallerin kırılma indisi tayininde daldırma ortamı olarak

16 mm`lik alıcı İng. 16 mm camera

Sinema 16 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

180° kuralı İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema

2-4 dalgalık İng. 2-4 aerial (ABD: antenna)

TV. 2, 3, 4 sayılı olukları kapsayan birinci kuşak için hazırlanmış

32 Sayılı Karar

Kambiyo denetimini tamamen serbestleştirmek ve sermaye hareketleri üzerindeki denetimi kaldırmak üzere 1989 yılında Türk Parası

35 mm`lik alıcı İng. 35 mm camera

Sinema 35 mm'lik filmle çalışan alıcı çeşidi.

3AEKK İng. three stage least squares
5-12 dalgalık İng. 5-12 aerial (ABD: antenna)

TV. 5, 7, 10, 12 sayılı olukları kapsayan üçüncü kuşak için hazırl

5K kuralı İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğin

6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

Kelime Motoru