A kromozomu

A kromozomu İng. A chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Diploit bir kromozom takımındaki normal kromozomlar, B kromozomunun zıddı ve normalden fazla olan kromozomlar.


A kromozomu ile benzer kelimeler

B kromozomu

İng. B chromosome

(Yun. chroma: renk; soma: vücut) Normal ya da A kromozomlarıyla çift oluşturmayan, düzensiz oldukları için Mendel tipi kalıtım göstermeyen, genellikle çiçekli bitkilerde görülen kromozomlar. Aksesuar kromozom, ilave kromozom.

cinsiyet kromozomu

bk. eşeylik kromozomu

eşey kromozomu

İng. sex chromosome

Her iki eşeyde de benzer ya da değişik biçimde bulunan ve organizmanın eşeyinden sorumlu olan kromozomlar (X ve Y kromozomları). Seks kromozomu.


İng. sex-chromosome

Her iki eşeyde de benz...

Filadelfiya kromozomu

İng. Philadelphia chromosome

22 no'lu kromozomun uzun kolunun bir parçasının 9 no'lu kromozomun uzun kolunun bir parçasıyla değişmesi sonucu farklılaşan ve genellikle kanserli hücrelerde görülen anormal 22 no'lu kromozom.

maya yapay kromozomu, YAC

İng. yeast artificial chromosome

Kırk beş kilobazdan büyük DNA parçalarının klonlanmasında kullanılan, sentromeri, iki telomeri ve replikasyon kökeni bulunan, maya kromozomu yapısında olan klonlamada kullanılan bir vektör.

seks kromozomu

bk. eşey kromozomu

vücut kromozomu

İng. autosome

(karşılık: otozom), (Yun. autos=kendi,Yun. soma = vücut), Her iki eşeyde de benzer olan ve çift halde bulunan bayağı kromozomlardan herbiri.

W kromozomu

İng. Wchromosome

(Yun. chroma: renkli; soma: gövde, vücut) Dişinin heterogamet eşey olduğu hayvanlarda X kromozomuna verilen ad; heterogametik bireyler dişidir ve böyle durumlarda W dişiliği belirler. Kuşlar, kelebekler, güveler ve bazı balıkların eşey krom...


"A kromozomu" karakter analizi

  • A kromozomu, 11 karakter ile yazılır.
  • A harfi ile başlar, u harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'A', ' ', 'k', 'r', 'o', 'm', 'o', 'z', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
  • A kromozomu kelimesinin tersten yazılışı ' umozomork A' diziliminde gösterilir.

(a,k,m,o,r,u,z) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

omuz uruşmak

Omuz omuza çarpmak, çarpışmak.

zotturdamak

Giyinip, süslenip kurumlanmak.

zorunlu tahkim

1. (obligatory arbitration) Borçlu tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilen borç ertelemesi. 2. (obligatory consolidation

zorunlu kılmak

mecbur etmek.

zorumsumak

Zor saymak, zoruna gitmek

A kromozomu - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
k1
r1
o2
m2
o2
z4
o2
m2
u2
Toplam puan değeri19