altın kuralı

altın kuralı İng. gold standard

Para değerine altının dayanak olarak alınması.


altın kuralı ile benzer kelimeler

altın külçe kuralı

İng. gold bullion standard

1. Paraya karşılık tutulan altının bu işlemleri yapan bankaların kasalarında külçe halinde bulunması kuralı. 2. Dış ödemelerde altının külçe halinde verilmesi.

altın para kuralı

İng. gold coin system

Altının para olarak basılması, alım, satım, değişim aracı olması.

180° kuralı

İng. rule of 180°, 180° tule, principle of the imaginary line, rule of the imaginary line

Sinema Açı-karşı açı ya da uç çekimlerinde, çekim değişirken, alıcının iki konu arasından geçtiği varsayılan çizginin öte yanına atlamaması, alıcının her vakit,...

5K kuralı

İng. 5C principles

Karakter, kapasite, kanuni güvence, kapital ve koşullardan oluşan ve kredi değerliliğinin belirlenmesinde kullanılan ölçütler.

adres çözünümü iletişim kuralı

İng. address resolution protocol (ARP)

(AÇK)

Allen kuralı

İng. Allen 's Rule

Soğuk bölgelerde yaşayan memelilerin kulak, kuyruk gibi bazı dış organlarının küçüldüğünü ifade eden kural.

altınla ödeme kuralı

İng. gold exchange standard

Para ödeme kuralının altın temelini kabul eden bir ülke parasına bağlanması ve ülke üzerine altınla ödenecek borç belgiti ya da ödekler verilmesi kuralı.

amaca uygunluk kuralı

bk. Mundell kuralı


"altın kuralı" karakter analizi

  • altın kuralı, 12 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'l', 't', 'ı', 'n', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
  • altın kuralı kelimesinin tersten yazılışı ' ılaruk nıtla' diziliminde gösterilir.

(a,k,l,n,r,t,u,ı) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yük-kutle oranı
İng. charge-mass ratio

Yüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.

gurtuncalık

< kurtumcalık: Sıkıntıdan veya bir işten kurtulan insanın gönül borcunu ödemek için yaptığı şey

yurtlandırmak

(-i) Bir kimseye veya bir topluluğa yurt sağlamak, iskân etmek.


bk. yerleştirmek.


Yuntdağıköseler

Manisa ili, Osmancalı bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

yumurta kanalı
İng. ovtduct

Yumurtalan, yumurtalıktan dışan taşıyan kanal. Ovidukt.


altın kuralı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
a1
l1
t1
ı2
n1
k1
u2
r1
a1
l1
ı2
Toplam puan değeri14