amaca uygunluk kuralı

amaca uygunluk kuralı

bk. Mundell kuralı


amaca uygunluk kuralı ile benzer kelimeler

bütçe yasal uygunluk denetimi

bk. bütçe yasal yerindelik denetimi

büyük doku uygunluk kompleksi

İng. major histocompatibility complex, mhc

Antijen sunucu hücreler yüzeyindeki glikoprotein kompleks. İşlenmiş antijeni bağlar ve onları T hücrelerine sunar. Sınıf -I moleküller çekirdekli tüm vücut hücrelerinde bulunur. Sınıf II moleküller, makrofajlar, de...

çenelerdeki uygunluk

Fr. Allelognathie

dış ticarette uygunluk değerlendirmesi

İng. foreign trade conformity assessment

Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test ve kontrol edilmesi ile belgelendirilmesine ilişkin her türlü değerlendirme.

dışsatımda kota uygunluk belgesi

İng. export conformity certificate

Kotaya tabi malların dışsatımı için kamu yetkelerince verilen belge.

genel uygunluk bildirimi

a. Umum mutabakat beyannamesi.


İng. statement of general conformity, statement of general compliance

Ülke sayıştayı tarafından, dış denetim raporları, idare ve genel etkinlik raporları dikkate alınarak merkezî yönetim k...

gerçeğe uygunluk

, -ğu

a. Gerçeğe uygun olma durumu.

gerçekçi uygunluk

İng. factual conformity

"amaca uygunluk kuralı" karakter analizi

  • amaca uygunluk kuralı, 21 karakter ile yazılır.
  • a harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'a', 'm', 'a', 'c', 'a', ' ', 'u', 'y', 'g', 'u', 'n', 'l', 'u', 'k', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
  • amaca uygunluk kuralı kelimesinin tersten yazılışı ' ılaruk kulnugyu acama' diziliminde gösterilir.