yük-kutle oranı

yük-kutle oranı İng. charge-mass ratio

Yüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.


yük-kutle oranı ile benzer kelimeler

yük / kütle oranı

İng. charge-masse ratio

Durgun enerji yüklü bir parçacığın elektrik yükünün (e), kütlesine (m) oranı ( e/m).

büyüme oranı bağlaşım oranı

İng. growth rate regression model

acemi katır kapı önünde yük indirir

“beceriksiz ve anlayışsız kişi, kendisine yaptırılan işi en önemli yerinde bırakır” anlamında kullanılan bir söz.

adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil

“konuğumuzdan veya yanımıza bir iş için gelen kimseden yüksünmemeliyiz çünkü onlar yanımızda sürekli olarak kalmazlar” anlamında kullanılan bir söz.

aşırı yük

a. fiz. Elektrikli araçların olağan çalışma şartlarında karşılaştıkları aşırı akım durumu.

baz yük

a. Bir zaman dönemi boyunca en düşük yük.

(birine) yük olmak

1) bir kimse, sıkıntılı bir işini başkasına yaptırmak: “Onların hepsinde sanki bulundukları yere yük oluyorlarmış gibi utangaç ve ürkek bir hâl vardır.” -B. R. Eyuboğlu. 2) kendisi için başkasına para harcatmak, masraf yaptırmak: “Bunları gazetelere verebilirsem amca...

bölümsel yük

İng. part load

Bir motorun tam yük dışında herhangi bir çalışma konumunun yükü.


"yük-kutle oranı" karakter analizi

  • yük-kutle oranı, 15 karakter ile yazılır.
  • y harfi ile başlar, ı harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 'y', 'ü', 'k', '-', 'k', 'u', 't', 'l', 'e', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
  • yük-kutle oranı kelimesinin tersten yazılışı ' ınaro eltuk-küy' diziliminde gösterilir.

yük-kutle oranı - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
y3
ü3
k1
k1
u2
t1
l1
e1
o2
r1
a1
n1
ı2
Toplam puan değeri20