toy

toy

(I) sf. 1. Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan. 2. Deneyimsiz, acemi, çaylak: “Meslektaşlarım, kim bilir, beni ne kadar bilgisiz ve toy bulacaklardı?” -Y. K. Karaosmanoğlu.

II) a. esk. Ziyafet: Ve tamam kırk gün kırk gece toy, düğün edip almış oğluna.

III) a. hay. b. Toygillerden, böcek ve tane ile beslenen, eti için avlanan, kızıl tüylü bir kuş (Otis tarda).


toy

Denk, çuval


toy

1. Düğün. 2. Davul.


toy

Kartaldan büyük, eti yenen bir çeşit kuş, yabankazı.


toy

Düğün


toy

Toy, düğün


toy

< ET toy: eti yenilen irice bir kuş; beceriksiz, acemi kimse; tecrübesiz


toy

< ET toy: düğün; bk. ayrıca dügün || toyi dutulmak: düğünü yapılmak || toydan sora mağara- Hoş geldin bayram ağa: geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye anlamında atalar sözü


toy

Acemi


toy

Düğün, dernek


toy

Düğün, şölen. ET toy - tüg


toy

Eğlence

< ET toy) düğün: toy dugun


toy

bk. büyük toy kuşu


toy İng. immature

Gelişimsel duruma göre, daha çok erken yaş ya da dönemlere özgü oturmamış davranışlar gösteren (kişi).


toy

Halk öykülerinin sonunda okunan, ezgisi oynak, neşeli türkü.


toy

Davul. (Eşmeyazı -Kars)


toy (I)

Şenlik, şölen, ziyafet.


toy (II)

Kazdan büyük bir yabanî kuş.


Toy Köken: T.

Cinsiyet: Erkek 1. Genç olduğu için deneyimsiz, beceriksiz. 2. Ziyafet, yemekli eğlence. 3. Göçebe kuşlardan kızıl tüylü, eti yenir bir kuş.


toy ile benzer kelimeler

toy eylemek, (toy etmek)

Ziyafet çekmek, ağırlamak.

büyük toy kuşu

İng. great bustard

Bataklık kuşları (Grallae) takımının, toygiller (Otididae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan, ekin tarlalarına zarar veren bir tür. Toy.


Fr. outarde d'E...

küçük toy kuşu

İng. little bustard

Bataklık kuşları (Grallae) takımının, toygiller (Otididae) familyasından, 50 cm kadar uzunlukta, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'da yaşayan bir tür. Mezgeldek.


İng. little bustard

(Otis tetr...

pullu toy

Paralı düğün.

toy babası

Düğün sahibi.

toy düğün

Şenlik.

toy düğün etmek

< ET toy: Yemekli, gösterişli düğün yapmak. “Toy dügün ediyik.”

toy etmek

bk. toy eylemek.


"toy" karakter analizi

  • toy, 3 karakter ile yazılır.
  • t harfi ile başlar, y harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • 't', 'o', 'y', şeklindedir.
  • toy kelimesinin tersten yazılışı ' yot' diziliminde gösterilir.

(o,t,y) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

yük-kutle oranı
İng. charge-mass ratio

Yüklü bir parçacığın ya da bir üşerin, elektriksel yükünün kütlesine oranı.

yosnatmak

Yanıltmak, yanlış bilgi vermek: Ben okula gidiyordum, gezmeğe gidiyor diye yosnattılar.

yalıtık nokta
İng. isolated point

Bir ilingesel uzayın bir A altkümesi için, (…)olacak biçimde bir U yöresi varlayan (…)

yabancı ot
Osm. yabani ot
vitrifikasyon
İng. vitrification

Camlaştırma.

toy - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
t1
o2
y3
Toplam puan değeri6