TE ile biten kelimeler

TE ile biten veya sonunda TE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

te sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğünde bulunmaktadır. te TDK anlamını görüntüle

TE ile biten kelimeler harf dağılımı

19 harfli

umumi disponibilite, postmortem lividite

18 harfli

zincirlenmiş liste, uluslararası ünite, tam olmayan matite

17 harfli

yumurtalığı üstte, teknik üniversite

16 harfli

zincirleme liste, semipermeabilite, radyosensibilite

15 harfli

askerî kapasite, volkansal külte, terbiyeli köfte, polisensitivite, perente perente

14 harfli

yüksek sosyete, vital kapasite, santimantalite, salt fekundite, salt fekondite, püskürük külte, pasif immünite

13 harfli

yarma kereste, yapışık külte, tünemiş külte, toplam kalite, süpermotilite, serbest liste, radyoaktivite, prosesitivite

12 harfli

yeşil reçete, tam kapasite, switch plate, subjektivite, sıralı liste, prodüktivite, permeabilite

11 harfli

kara iskete, bir dikişte, yumru köfte, yanar külte, üst güverte, umaçlı kete, ufakölçekte, tez vakitte, spesiyalite, sıkma köfte, sette mette, sensitivite, sensibilite, rasyonalite, rantabilite

10 harfli

noise gate, viviparite, varikosite, ünüwersite, üniversite, üniformite, sürrealite, sıkmaköfte, sekizçifte, rölativite, pupiparite, prepuberte, popülarite, patojenite

9 harfli

helelikte, dörtçifte, visközite, viskozite, turbidite, toksisite, tek liste, tam kerte, şiş köfte, sterilite, spesifite, son kerte, ransidite, pata küte

8 harfli

firzekte, Zerrişte, yönü öte, Yeniçöte, vitalite, variyete, üst üste, tonalite, struvite, serpente, serözite, serküşte, senilite, salinite, rabiyate, püsmente, prezante, pratikte, porozite, polarite, plançete, ...

7 harfli

renette, rekolte, kirinte, göbette, züğürte, yögente, varyete, vareste, vabeste, üstüste, tetikte, şivrete, şirvete, şikeste, şikerte, şigerte, şervete, şefilte, şayeste, sosyete, simente, ...

6 harfli

gazete, alefte, yimete, yeröte, yemete, volute, vizite, velete, tomete, tomate, şirite, şilete, şibete, sabote, sabite, reçete, peçete, parite

5 harfli

liste, emete, zütte, zökte, zirte, zefte, yilte, yikte, yelte, yekte, Viete, ünite, teste, tente, şöfte, şinte, şilte, şifte, şelte, suhte, silte, ...

4 harfli

ökte, zate, yete, üste, tüte, tete, şöte, şete, sote, site, sete, sate, rete, rate, Pete, pate, özte

(e,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

a posteriori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

Kelime Motoru