1,3-bütadien

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.


"1,3-bütadien" karakter analizi

  • 1,3-bütadien, 12 karakter ile yazılır.
  • 1 harfi ile başlar, n harfi ile biter.

Karakter dağılımı

  • '1', ',', '3', '-', 'b', 'ü', 't', 'a', 'd', 'i', 'e', 'n', şeklindedir.
  • 1,3-bütadien kelimesinin tersten yazılışı ' neidatüb-3,1' diziliminde gösterilir.

(a,b,d,e,i,n,t,ü) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

üretim bandı

a. Fabrikalarda ürünün daha hızlı bir biçimde üretilmesi amacıyla üstünde çeşitli parçaların takıldığı, çeşitli işleml

taban düzeyi

a. jeol. Bir akarsuyun, aşındırma ile erişebileceği en alçak yer.


İng. base
düzenli batkı
İng. fraudulent bankruptcy

Kendi çıkarlarına düzmece işlemler yapan kişinin batkısı.

bütandioller
Fr. butandiols

(kimya)

bütadien
Fr. butadiéne

(kimya)

1,3-bütadien - Scrabble puan değerleri

HarfPuan
b3
ü3
t1
a1
d3
i1
e1
n1
Toplam puan değeri14