TE ile başlayan kelimeler

TE ile başlayan veya başında TE olan kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

TE ile başlayan kelimeler harf dağılımı

20 harfli

tekdüze azalan işlev

19 harfli

tek-ışınlı cihazlar

18 harfli

tezgâhtarlık etmek

17 harfli

terakki göstermek, tepelidevekuşları, tek-hörgüçlü deve, tehlikeli tonlama, tezgen ağılanması, tezgahüstü piyasa

16 harfli

ters uygun kırık, tek oranlı vergi, tefekküre dalmak, tecim denemeleri, tezkere bırakmak, tezgenli tepkime, tezgâhlayabilmek, tezgah üstü ilaç, tezgâh mengenesi

15 harfli

teşrifat nazırı, teslimiyetçilik, ters türs olmak, teknisyen okulu, teklif tekellüf, tekdüze dağılım, tek dağıtıcılık, tezvir çıkarmak, tezlik kılınışı, tezkiyesi bozuk, tezgâhlayabilme

14 harfli

termit kaynağı, tetirgin etmek, tendo uzatması, temaşaya almak, teklif mektubu, tekil tamdeyim, tefekkür etmek, tebahhur etmek, tezürgün etmek, tezirgin etmek, tezgenli kırma, tezgâhtar ağzı, tezgâhı kurmak, tezevvüç etmek

13 harfli

tersiyer yapı, teraküm etmek, terakkiperver, terakki etmek, tepe gerilimi, tengir mengir, temsilci harf, tezyinî sanat, tezlik eylemi, tezkere almak, tezgâh demiri, tezgâh çırağı

12 harfli

tezgin olmak, terfik etmek, tepsibıçkısı, tepki koymak, Tepe hücresi, teleye almak, teksif etmek, tekil önerme, tedarikçilik, tecim davası, tebyiz etmek, tezyit etmek, tezyin etmek, tezyif etmek, tezlik fiili, tezleştirmek, tezkerecilik, tezgâhtarlık, tezgâhlanmak, tezgâh açmak

11 harfli

testosteron, tepsicibaşı, tensel ceza, temeleriyik, temel dönem, tel kadayıf, teker tüker, tek oturmak, tezleştirme, tezillenmek, teziktirmek, tezhipçilik, tezgenlemek, tezgâhlanma, tezgâhlamak, tezgâhçılık

10 harfli

terkiphane, televsimek, teleskobik, teker teli, tezli oyun, tezgâhlama

9 harfli

Temaşalık, Tellioğlu, telesiyej, teknisyen, tek çözüm, tedarikçi, tezyifkâr, tezleşmek, tezkereci, tezgensel, tezgâhtar

8 harfli

teysiren, teşrifat, tersiyus, terkipli, Tepelice, tengireg, temsilci, Temizcan, telcecil, Tel iğsi, tezyinat, tezvirat, Tezveren, tezsüzgü, tezpişti, tezpişen, tezmicaz, tezmecik, tezlimek, tezleten, tezleşme, ...

7 harfli

terriyh, teraküm, temizce, telceli, tezyinî, tezyakı, tezleme, tezkiye, tezkire, tezkere, tezipti, tezinti, tezimek, tezgire, tezgira, tezgine, tezgere, tezgene

6 harfli

termit, teytan, tevter, tevceh, tevbih, tetiri, teslis, tesbeh, tesbah, terfik, tensem, temeli, tellis, teksim, tebain, tezzek, tezyit, tezyin, tezyif, tezvir, tezmin, ...

5 harfli

tevük, terâm, teğek, tézük, Tezol, Tezok, tezli, tezim, tezik

4 harfli

teğe, tezi

(e,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

a posteriori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

Kelime Motoru