İçinde TE geçen kelimeler

İçinde TE geçen kelimeler listeleniyor. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

İçinde TE geçen kelimeler harf dağılımı

20 harfli

adalete teslim olmak, van Deemter eşitliği, Topluluk Müktesebatı, tekdüze azalan işlev, sentetik östrojenler, ikinci osteodistrofi, ihracatı teşvik fonu

19 harfli

çiftleşme egzantemi, yaklaşımlar teorisi, tek-ışınlı cihazlar, para çıkarma tekeli, meytellâlide kalmak, kamçılı dizanterisi

18 harfli

triplet tekrarları, önbellekteki kopya, nitrit bakterileri, muskulus kremaster, muskuli interossei, mediastinum testis, kalıntılar yöntemi, içice giren destek

17 harfli

terakki göstermek, tepelidevekuşları, tek-hörgüçlü deve, tehlikeli tonlama, kan-testis engeli, kalibrasyon testi, immün yetersizlik, iki terimli seçim, idiopatik tetanos

16 harfli

ters uygun kırık, tek oranlı vergi, tefekküre dalmak, tecim denemeleri, sugazı tepkimesi, Natrix tesellata, multiform eritem, karakter sıklığı, itenekli ayırıcı, İtenek saplaması

15 harfli

yetersiz uyaran, üdürgü tenliler, teşrifat nazırı, teslimiyetçilik, ters türs olmak, teknisyen okulu, teklif tekellüf, tekdüze dağılım, tek dağıtıcılık, sentetik rasyon, polisitemi vera, kulaklı tezkere, ince kertenkele, iç çifte kenet.

14 harfli

termit kaynağı, zaaf göstermek, Toy foxteriyer, tetirgin etmek, tendo uzatması, temaşaya almak, teklif mektubu, tekil tamdeyim, tefekkür etmek, tebahhur etmek, sistem tepsisi, röntgenoterapi, pırpıtér olmak, osteoit osteom, mali teşvikler, lavabo desteği, isteme kipleri, ilgeçten sıfat, hız göstergesi

13 harfli

elektroteknik, tersiyer yapı, teraküm etmek, terakkiperver, terakki etmek, tepe gerilimi, tengir mengir, temsilci harf, seks steroidi, proteroserkal, kıyal iç tepi, karakter rolü

12 harfli

üdürgü tence, uzak metatez, tezgin olmak, terfik etmek, tepsibıçkısı, tepki koymak, Tepe hücresi, teleye almak, teksif etmek, tekil önerme, tedarikçilik, tecim davası, tebyiz etmek, matem havası, matem balığı, Küçüktepeköy, küçük mehter, kan seyirten

11 harfli

testosteron, tepsicibaşı, tensel ceza, temeleriyik, temel dönem, tel kadayıf, teker tüker, tek oturmak, su tereleri, su terazisi, proteroserk, öte derilme, Moro tepisi, kara iskete, internodyum

10 harfli

yiteklemek, yetersizçi, terkiphane, televsimek, teleskobik, teker teli, Sevüktekin, polisitemi, platin tel, osteojenez, noise gate, mütebahhir, mültecilik, halat teli

9 harfli

Temaşalık, Tellioğlu, telesiyej, teknisyen, tek çözüm, tedarikçi, öte dünya, mütearife, kirtelmiş, itelenmek, Hırkatepe, helelikte

8 harfli

otektomi, bahtenis, tirantez, teysiren, teşrifat, tersiyus, terkipli, Tepelice, tengireg, temsilci, Temizcan, telcecil, Tel iğsi, Taştekin, Taşteker, şitenmek, internus

7 harfli

tiyeter, Yiğiter, Yiğitel, terriyh, teraküm, temizce, telceli, şitengi, renette, rekolte, mülteci, köğtere, kirinte

6 harfli

termit, teytan, tevter, tevceh, tevbih, tetiri, teslis, tesbeh, tesbah, terfik, tensem, temeli, tellis, teksim, tebain, meyter, isteme

5 harfli

oteki, tevük, terâm, teğek, mıtel, liste

4 harfli

teğe, ökte

(e,t) harflerinden ile oluşan bazı kelimeler

1,3-bütadien İng. butadiene

Formülü CH2=CH-CH=CH2, mol kütlesi 54,1 g olan , renksiz bir gaz.

2,3-pentandiyon Alm. 2,3-pentandion

Tereyağında aromanın oluşumuna katkıda bulunan bir madde.

2-aminoetanol İng. 2-aminoethanol

Etanolamin.

2SLS yöntemi İng. 2SLS method
İng. two stage least squares method
3SLS yöntemi İng. 3SLS method
İng. three stage least squares method
6-merkaptopürin İng. 6-mercaptopurine

Pürin antimetabolitleri grubunda bulunan, hücrede DNA ile RNA üretimini bozarak öldü

A cetveli

Bütçe yasasında hükme bağlanan ödeneğin dağılımını gösteren gider cetveli.

a posteriori İng. Alm. Fr.
A proteini İng. A protein

1. Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. 2. Laktoz sentetaz enziminin bir pa

a tencere

Ocağa konmayan, yağ, tuz konulan kalaylı tencere.

Kelime Motoru